افزودن نظر جدید

جالبه ... پیامبر عرب رو قبول نداری ولی به قرآن استناد میکنی ... یعنی به کتاب یک نفر استناد کنی و بگی طبق این کتاب این فرد چیزی بلد نیست! واقعا خیلی عجیبی! هیچ کدام آریایی نیستیم و پیامبر عرب پیامبر ما هم هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.