افزودن نظر جدید

تا ناشناس جوابتو نداده خودم بهت جواب میدم ! اولاً مصرف بنگ و حشیش ذاتاً در مرام و مکتب شما کردار نیک محسوب میشه ! نگاه کن به اعترافات موبدان زرتشتی و متون تحقیقی مثل دینکرد هفتم فصل 4 بند 82-84 و روایت پهلوی فصل 47 بند 13 ! و کتاب ارداویرافنامه و متون تحقیقی مثل زندگی زرتشت خانم دکتر ژاله آموزگار ص 41-45 و تحقیق ارداویرافنامه اثر فیلیپ ژینیو ! پس کسی که بنیان فکرش برخاسته از بنگ و حشیش هست نمیتونه آدم عاقلی باشه ! با وقاحت تمام مزخرفات خودت رو حرف محکم میدونی ! و پاسخ های محکم و دندان شکنی که بهت داده شده رو نمی بینی ؟! چقدر یه نفر میتونه وقیح و پررو باشه ؟ (این 1 و 2) اما 3. خیلفی از کشتارهایی که گفتی سندش مال اهل سنت و راویان بنی امیه بود ! جنس حشیشت خوب نبود ما چرا باید از نوشته های بنی امیه دفاع کنیم ؟!!!!!!! اصلا فرض کنیم علی آدم کشت ! کورش خونخوار که مردم اوپیس رو قتل عام کرد و شهرشون رو با خاک یکسان کرد رو نمی بینی ؟!!!!! دوزت رفته بالا چشمات دو دو میزنه ؟ این رفتار کورش رو حتی عمر هم انجام نداد ! کورش حتی در برابر عمر هم توان ایستادگی نداره. شما اول بیا ثابت کن کورش از عمر بن خطاب بهتر بود تا اون وقت بیایم با هم بحث کنیم. اگر کورش بابل رو بدون جنگ گرفت، عمر هم جندیشاپور و مدائن رو بدون جنگ گرفت ! ولی عمر هیچ وقت شهری رو با خاک یکسان نکرد و شهری رو به آتیش نکشید ! اما کورش همه این کارها رو کرد. 4. درباره مردوک ! به ناکجا آباد ادرس میدی ؟ هرچند رفتم نوشته تو خوندم. ولی جوابی نداری که بدی ! کورش یا بت پرست بود (مردوک شیطانی نجس لاشی رو پرستش میکرد) یا دروغگوی کذاب ریاکار بود و برای اینکه بر مردم حکومت کنه دروغ میگفت و ریا میکرد و خودش رو مردوک پرست جا میزد ! گزینه سومی هم وجود نداره ! کورش حکومت خودش رو با کشتار و وحشیگری بر مردم تحمیل کرد. در حالیکه حق نداشت. همین مردم بابل هم بعد کورش به محض اینکه شمشیر اون خونخوار از سرشون برداشته شد علیه هخامنشیان شورش کردند ! زرتشت مگه کم دینش رو تحمیل کرد ؟! پیشنهاد میکنم اول اوستا رو بخون ! بعد هم حشیش مصرف نکن تا در بحث اینجور سوتی ندی ! در اوستا چند بار حکم قتل و غارت دشمنان صادر شده ! اون وقت تو میگی زرتشت تحمیل نمیکرد ؟!!!!!! اسکندر هم دین خودش رو به کسی تحمیل نکرد ! (اگر تحمیل نکردن دین به معنی زرتشتی بودن کورش هست نظر کامبیز ص 10) با همین دلیل اسکندر هم باید زرتشتی باشه ! می بینی دلیلت چقدر آبکی و مضحک هست ؟!!!!!! بگذریم از اینکه حتی چنگیز مغول هم شرف داشت و به ناموس خودش تجاوز نمیکرد ! ولی کورش به آمیتیس... !!!! بعد !!! کجای گزنفون گفته کورش یکتاپرست بود ؟؟؟ گزنفون به صراحت میگه کورش خدایان رو پرستش میکرد ! دروغهات یکی یکی دارن افشا میشن پسر جان ! تو همون وصیت نامه کورش چند خدایی کورش ثابت میشه مفصل توضیح داده شده بال سند بخون : http://www.adyannet.com/news/15993
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.