افزودن نظر جدید

در کتاب تفسیر المیزان صریحا گفته شده که ذوالقرنین همان کوروش کبیر است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.