افزودن نظر جدید

تاریخ هر کشور برای درس عبرت گرفتن و اندوخته کردن تجربه است، و جالب هست که این تاریخ برای بعضی از نان شب هم واجب تر و قابل اهمیت تر هست و برای شما بحث در مورد آن احمقانه!!! هرچند مطلبی که بیان داشتید قابل تامل هست ولی اینجا نه....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.