افزودن نظر جدید

بگو چه شهر های و چه سالی نام ببر و باکی جنگ کرد و چرا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.