افزودن نظر جدید

موارد رو دوباره تکرار می کنم: آتش زدن و قتل عام توسط کوروش ۱- اومستد، ا. ت.، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دکتر محمد مقدم، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲، ص ۶۸ و ۶۹. ۲- مانوئل کوک، جان، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۶۴. ۳- رجبی، پرویز، هزاره‌های گمشده، جلد دوم، انتشارات توس، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶. ۴-گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶، صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۶. این چند مورد از آتش زدن و قتل عام های کوروش، امیدوارم جناب پشوتن حرفی برای گفتن داشته باشید، هرچند بزرگترهای شما بهترین راه را، رد این منابع می دونن، شما رو نمی دونم!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.