چگونه حضرت یعقوب (ع) با علم غیبش از وجود حضرت یوسف (ع) بی خبر بود؟

  • 1393/06/09 - 08:28
چگونه ممکن است که حضرت یعقوب از كنار چاهی كه یوسف در آن بود بگذرد و متوجه وجود فرزندش در چاه نشود اما وقتی برای زیارت یوسف به مصر نزدیك شد گفت: من بوی یوسف را استشمام میكنم؟ این مطلب که حضرت یعقوب بوی حضرت یوسف را را استشمام کرد صحیح است، و در قرآن به این مطلب تصریح شده است اما در هیچ آیه و یا روایتی نیامده كه حضرت یعقوب از كنار چاه عبور كرد و متوجه فرزندش نشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_در بعضی از سایت ها ادعا شده است :چگونه ممکن است که حضرت یعقوب از كنار چاهی كه یوسف در آن بود بگذرد و متوجه وجود فرزندش در چاه نشود اما وقتی برای زیارت یوسف به مصر نزدیك شد گفت: من بوی یوسف را استشمام میكنم؟

پاسخ :

نکته اول:

این مطلب که حضرت یعقوب بوی حضرت یوسف را را استشمام کرد صحیح است، و در قرآن به این مطلب تصریح شده است.[1] اما در هیچ آیه و یا روایتی نیامده كه حضرت یعقوب از كنار چاه عبور كرد و متوجه فرزندش نشد.

نکته دوم:

حضرت یعقوب هر چند از انبیاء بود و بنابر این دارای علم غیب بود، ولی این علم غیب موقعی است كه مصلحتی در بین باشد و اذن خدا هم باشد و الاّ آنها هم آگاه نخواهند شد.

نکته سوم:

علم حضرت یعقوب به این كه یوسف در چاه است، مصلحت نداشت، ولی علم به بوی پیراهن یوسف دارای مصلحت بود.(2)

نکته چهارم :

در آدرس زیر درباره علم غیب انبیاء بحث شده است

http://www.adyannet.com/news/13011

پی نوشت ها :
[1] . یوسف آیه-94.
[2] خلاصه ای از پیام قرآن ، ج7، ص 201 الی 262.

تولیدی

دیدگاه‌ها

چطور است که خداوند به پیامبر میگوید به ایشان بگو من علم غیب ندارم و هرچه خدا بمن وحی میکند به شما میگویم انوقت شما حتی گاهی روحانیون را دارای علم غیب میدانید شما مردم را چی فرض کردید هااااااااااااااا

اقای محمد رضا در آدرسی که در آخر کار دادم پاسخ شما را دادم

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.