افزودن نظر جدید

چطور است که خداوند به پیامبر میگوید به ایشان بگو من علم غیب ندارم و هرچه خدا بمن وحی میکند به شما میگویم انوقت شما حتی گاهی روحانیون را دارای علم غیب میدانید شما مردم را چی فرض کردید هااااااااااااااا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.