یافعی

03/23/1400 - 10:53

عبدالرحمن دمشقیه، با ادعای این‌که سلف امت پس از رحلت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به ایشان توسل نکرده‌اند، مدعی ممنوعیت توسل به صالحین پس از رحلتشان شده است؛ حال آن‌که روایاتی مبنی بر توسل سلف امت، به پیامبر پس از وفات آن حضرت وجود دارد؛ هم‌چنین ترک فعل، دلیلی بر حرمت نیست و صرفاً بر عدم وجوب آن فعل دلالت دارد.

03/22/1400 - 10:38

کتاب «شد الرحل لزیاره القبر الشریف بین المجیزین و المانعین» را ‌می‌توان از جمله آثار مفید در زمینه نقد مبانی وهابیت به‌حساب آورد، چرا که عبدالفتاح یافعی در این اثر، ادله متعددی از قرآن، سنت، آثار سلف امت، و هم‌چنین عبارات علمای مذاهب اربعه، مبنی بر مشروعیت سفر به نیت زیارت قبور، بیان کرده است.

03/20/1400 - 12:54

به جرات می‌توان کتاب «التبرک بالصالحین بین المجیزین و المانعین» جناب یافعی را از بهترین آثار دال بر مشروعیت تبرک به صالحین به‌حساب آورد. ایشان از خوف انتشار آراء اشتباه وهابیت در امت اسلامی، خود را مکلف دید اثری تألیف کند و ادعاهای بزرگان وهابی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

03/19/1400 - 11:40

شناخت عالمان سنی مذهبی که بر علیه وهابیت، قلم زده‌اند، ضروری و لازم است. یکی از این عالمان، عبدالفتاح یافعی، ازعلمای شافعی مذهب یمن است که آثار متعددی را در جهت نقد تفکرات وهابیت، در فضای اینترنت منتشر کرده، تا محققین و پژوهشگران بیشتری بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.