کارلوس کاستاندا

عرفان سرخ پوستی
08/04/1401 - 17:02

عرفان سرخپوستی مدعی است جهان پیرامون ما دارای دو واقعیت است. درخت، گل، انسان های دیگر، گفت وشنود و موسیقی و ... هر کدام بخشی از واقعیت آشکار ما هستند ولی یک واقعیت پنهان دیگر داریم که با مصرف گیاهان روان گردان با آن مرتبط می شویم؛ و این گیاهان معرفت ساز هستند!

06/10/1398 - 21:24

کارلوس کاستاندا مروّج عرفان ساحری، در 25 دسامبر(1935.م) در نزدیکی «سائوپائولو» یکی از پر جمعیت‌ترین شهرهای برزیل به دنیا آمد. در ایران هم فرقه ابرآگاهی، به سرکرده‌گی محمد بابایی مجری عرفان سرخپوستی در کشوربود، عرفان سرخ پوستي یکی از شبه معنویت‌های طبیعت‌گرا و برخواسته از آمریکا است.