چشم زخم

چشم زخم
06/25/1400 - 10:17

برخی از مردم برای در امان ماندن از چشم زخم و دفع آن کارهایی انجام می دهند که دلیل و حکمتی بر انجام آن‌ها وجود ندارد مانند شکستن تخم مرغ، زدن به تخته، آویزان کردن مقداری نمک در ورودی خانه و کارهای عجیب و خرافی دیگر.

06/18/1400 - 12:48

در موضوع چشم زخم قضيه از اين قرار است که بعضی از روح‌ها در عين تنگ‌نظری، در تمرکز روی موضوعی رشد کرده‌اند، همان‌طور که بعضی از روح‌ها در عين وسعت، در تمرکز روی موضوعی رشد کرده‌اند.