مشروعیت توسل

02/30/1396 - 15:02

یکی از دلایل وهابیت در تکفیر شیعه، توسلی است که شیعیان به پیامبر و ائمه معصومین و صالحین انجام می‌دهند؛ چراکه وهابیت توسل را شرک اکبر می‌دانند اما جالب آنکه ابن تیمیه بزرگترین رهبر معنوی وهابیت، خود اعتراف می‌کند توسل امر مشروعی است و تنها استغاثه‌ای حرام است که به معنای پرستش و عبادت غیر خدا باشد. حال، مگر شیعه جز این می‌گوید؟!

02/22/1394 - 20:13

همانطور که می‌دانید محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه از جمله کسانی بودند که فتوا به شرک بودن توسل و شفاعت را قائل بودند، چنانچه محمد بن عبدالوهاب در کتاب العقیده خود قائل است که هرکس شفاعت را از غیر خدا درخواست کند، مشرک است و خونش حلال می‌شود. او این‌چنین می‌گوید: «همانا قصد آنان که شفاعت انبیاء و اولیاء و ملائک را دارند و...