قیامت

امامت
10/28/1401 - 18:51

یکی از شبهات مطرح شده این است که اگر خداوند، عالِم بر تمامی امور هست، چه دلیلی دارد که روز قیامت اعضاء و جوارح انسان را شاهد بگیرد؛ در پاسخ باید گفت که وجود گواهان از لحاظ تربیتی بسیار سودمند است؛ اگر انسان بداند گواهان بسیاری شاهد اعمال اویند و در روز قیامت شهادت می‌دهند، چه بسا از کارهای زشت خودداری کند.

06/26/1396 - 11:16

پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) برای وصی و جانشین بعد از خود یعنی حضرت علی(علیه السلام) در مناسبت های مختلف از خداوند درخواستهایی را نمود که در تاریخ اسلام و در کتب فریقین ثبت و ضبط شده است از جمله در جنگها درخواست یاری برای وصی خود نمود و همچنین در این روایت که پنج چیز را از خداوند برای او درخواست کرد