عصمت انبیا

یونس
09/29/1402 - 12:04

طبق اعتقاد شیعیان، انبیاء الهی دارای عصمت‌اند ولی احمد اسماعیل بصری، این اعتقاد را در مورد آنان نداشته و برای اعتقادش، توجیهاتی بیان کرده که معارض با آیات قرآنی است.

08/30/1398 - 21:36

به طور معمول انسان‌ها نمی‌پذیرند کسی که خود گناهکار است را به عنوان هدایت کننده‌ی خود قرار دهند، و لذا عصمت هدایتگر لازم می‌شود، علی‌رغم ادعای مطرح شده در کتاب‌مقدس مسیحی افرادی چون ملکی صدق و یحیی تعمید دهنده وجود دارند که انسان‌های پاک معرفی شده‌اند در ضمن اینکه اعتقاد به نوعی از عصمت برای پاپ‌ها بین کاتولیک‌ها مرسوم است.

08/04/1398 - 21:34

ماجرای غرانیق افسانه‌ای بیش نیست که با دلایل عقلی مبنی بر عصمت پیامبران رد می‌شود، ضمن اینکه خود آیات ابتدایی سوره‌ی نجم این ماجرا را نفی می‌کند و از عصمت پیامبر اسلام(صل الله علیه و آله) حکایت دارد و قرآن نیز نقل می‌کند شیطان نمی‌تواند بر بندگان مخلص خدا تسلط یابد.

08/23/1396 - 11:16

نورعلی الهی علیرغم ادعای پیروی از شریعت محمدی و مکتب علوی مطالبی اظهار می‌کند که برخلاف مسلمات مذهب تشیع است. او به‌صراحت منکر عصمت اولیاء و انبیاء الهی است که در آیات و روایات اسلامی بر آن تأکید شده است و نزد شیعه مسلم و متقن است.