روایات

طینت در روایات اهل سنت
09/10/1401 - 12:31

روایاتی در کتب معتبر حدیثی اهل سنت نقل شده است که مضمون عقیده طینت در آن بیان شده است؛ این روایات فقط بدین جهت مطرح شده که مشخص گردد آنانی که عقیده طینت را خاص شیعه می‌دانند، باطل است.

محیط زیست در اسلام
08/21/1401 - 15:11

یکی از مهمترین موضوعاتی که نزد دین مبین اسلام دارای اهمیت است، موضوع محیط زیست است. رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) بارها در سخنانشان دستور توجه به محیط زیست داده اند؛ سرزمین حاصل خیز و محصول آن، یکی از مواردی است که خدای رحمان، شکرگزاری آن را برای بندگان برگزیده‌اش پسندیده است.

طینت در روایات شیعه
08/19/1401 - 17:13

در روایات معتبر، احادیثی از اهل بیت (ع) نقل شده است که خداوند انسان های مؤمن را از ماده ای خوشبو و خوشایند با عنوان طینت علیین و انسان های کافر از ماده‌ای بدبو و ناخوشایند با عنوان طینت سجین آفریده شده است. ظاهر این روایات دال بر این است که این ماده اولیه، به نحو بسیار پررنگی در ایمان و کفر و طاعت و معصیت انسان مؤثر است.

تلاش شیخ مفید در نقد تصوف
08/17/1400 - 09:48

در بین علمای شیعه، شیخ مفید در مبارزه با تصوف ازجمله متقدمان این عرصه به شمار میرود که نقل کننده بسیاری از روایات در مذمت تصوف و برملا کننده بسیاری از انحرافات عملی و عقیدتی در تصوف است. کما اینکه علما و محدثین، روایات و سخنان زیادی را از شیخ مفید نقل کردند.

روایات سماع, روایات صوفیه, مذمت صوفیه, روایات رد صوفیه
06/28/1400 - 14:45

از آنجا که صوفیه از همان ابتدا منافقانه آن‌هم در لباس دین، با افراط و تفریط‌ها عملکردی خلاف سیره و روش اهل‌بیت (علیهم السلام) داشتند، اهل‌بیت (ع) در سخنان خود علیه صوفیه به روشنگری و نقد افکار و عقاید انحرافی آن‌ها پرداختند. کما اینکه ایشان از انحراف و دشمنی صوفیه با خود گفته و از لزوم برخورد و عدم معاشرت با صوفیان و حتی انکار آن‌ها سخن گفته‌اند.

03/31/1398 - 20:53

یکی از مسائلی که با اتباع احمد بصری (یمانی دروغین) مواجهه هستیم، برداشت سطحی از روایات بدون در نظر گرفتن روایات دیگر یا مباحث روایی است. از جمله این روایات، روایت «احادیث را تکذیب نکنید حتی اگر مرجعی یا قدری یا حروری آن را به ما نسبت دهد...» است.