رزیة الخمیس

حدیث وصیت
08/13/1402 - 10:42

احمداسماعیل بصری مدعی است از جانب رسول‌ خدا(ص) برای حدیث موسوم به وصیت، تعبیر «عاصم (بازدارنده) از گمراهی» به کار رفته؛ در صورتی که این تعبیر برای حدیث موسوم به وصیت، بیان نشده و احمد اسماعیل بصری، به دروغ چنین ادعایی کرده است.

05/18/1393 - 05:40

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از آنکه در چهل‌سالگی به پیامبری مبعوث گشته و در طی بیست و سه سال مشقت و سختی و تحمل رنج‌های فراوان بار امانت رسالت خویش را به خوبی به سرنجام رسانید و در بیست و هشت صفر سال یازده هجری بار سفر بسته و به دیدار معبود خویش شتافت.