بشقاب پرنده ها دستاویز فرقه اکنکار

  • 1391/12/26 - 16:46
از فلسفه هاى ذهنيت سازى اربابان زر و زور و قدرت جهانى اين باشد كه مردم را هميشه در ترس و وحشت از نيروهاى خارج از زمين نگهدارند و بشريت را رفته رفته به طرف قدرت هاى دنيايى بكشانند تا مردم براى محفوظ ماندن از خطرات موجودات خارج زمين ، به قدرت هاى موجود در كره زمين پناه ببرند و در فرمان آنها قرار بگيرند.
بشقاب پرنده ها دستاویز فرقه اکنکار

مسأله بشقاب هاى پرنده حدود بيش از نيم قرن است كه در رسانه هاى گروهى مطرح مى شود. صنعت سينما بيش از ساير صنايع به آن دامن زده و فيلم هاى متعددى ساخته و به جهان عرضه كرده است . تاكنون يك دليل محكمى بر وجود موجودات فضايى به نام بشقاب هاى پرنده اقامه نشده است جز فيلم هايى كه در اين زمينه ساخته اند و به مردم  نشان داده اند.برداشت عمومى از آنها اين است كه افراد موجود در بشقاب هاى پرنده مانند ربات هايى هستند  كه امروزه  ساخته مى شود. با اين تفاوت كه ربات طبق دستور انسان كار مى كند ولى موجودات بشقاب هاى پرنده خودشان داراى اراده و شعور هستند . اين چيزى است كه صنعت سينما به مردم عرضه مى دارد نه آن چه كه هست . زيرا تاكنون كسى از كرات ديگر نيامده و با مردم صحبت نكرده و معلومات از جهان خودشان ارائه نكرده است. هر چه هست محصول ساخته و پرداخت هاى صنعت سينما مى باشد.
شايد يكى از فلسفه هاى ذهنيت سازى اربابان زر و زور و قدرت جهانى اين باشد كه مردم را هميشه در ترس و وحشت از نيروهاى خارج از زمين نگهدارند و بشريت را رفته رفته به طرف قدر ت هاى دنيايى بكشانند. تا مردم براى محفوظ ماندن از خطرات موجودات خارج زمين ، به قدرت هاى موجود در كره زمين پناه ببرند و در فرمان آنها قرار بگيرند. فلسفة ديگر اين كار، توجيه رو آوردن قدر ت هاى بزرگ به سوى سلاح هاى كشتار جمعى و خطرناك است . با اين بيان كه تكنولوژى جنگى بشقاب هاى پرنده بسيار قو ى تر از سلا ح هاى جنگى موجود در زمين است . براى مقابله با آن بايد به ساخت سلا ح هاى پيشرفته تر رو آوريم. اين هم حيله ديگر براى خرج بيت المال مردم گرسنه در راه اهداف شيطانى خودشان است.فلسفه ديگر ترويج شايعات مربوط به بشقاب هاى پرنده در طول سال هاى متمادى، [در حالى كه هنوز كسى از افراد كره زمين با آنها برخورد نداشته است مگر چند نفرى كه از مزدوران وابسته به سرويس هاى سياسى نظامى قدر ت هاى بزرگ كه براى هموار كردن راه براى پيشبرد اهداف خود به شايعه پراكنى مبادرت كرد ه اند.] اين است كه يك يا چند مكتب دست پرورده نيز داشته باشند كه توجيه گر فكرى وجود بشقاب هاى پرنده باشند . به عبارت ديگر رهبران قدرت ها استعمارى دروغگويان اين عرصه هستند كه رهبران فكرى و اعتقادى را دروغ پرداز خود قرار داده اند تا براى دروغ هاى سياسى و نظامى خودشان دروغ پردازان مقبولى نيز پيدا كنند تا پشتوانه فكرى قدر ت هاى استعمار بوده باشند . از اين رو توئيچل را مى توان دروغ پرداز دروغگويان سياسى نظامى عصر حاضر معرفى كرد كه وجود بشقاب هاى پرنده را در سفر روحانی  خود(كتاب دندان ببر صفحه  147)  آورده و بخشى از مكاشفات خود را به اين امر اختصاص داده است.

حدس مى زنم بعد از آن هم نوبت به بشقاب هاى پرنده برسد. حالا كه به  خاطر آورديد بايد بگويم بلى. او با جديت سؤال كرد: چرا دوست دارى خودت را با اين چيزها زحمت بدهى؟ تو نيازى به ماشين هاى پرنده ندارى كه به سيارات جهان هاى پائين بروى. موارد اصيلى از بشقاب هاى پرنده و فضانوردان وجود دارد... حكومت ها سعى دارند اطلاعاتى را دربارة مردم فضائى از آنها پنهان كنند. اصطكاك هائى بين مردم و حكومت ها ريشه مى گيرند. و مردم از بابت اينكه حقيقتى از آنها كتمان شده عصبى و بى تاب مى شوند. دير يا زود خشم آنها به عصيان تبديل مىشود و در مقابل مقامات و اولياء امور اجتماع شورش مى كنند. ديرى نمى گذرد كه ظهور طغيان در اينجا و آنجا به چشم میخورد. اگرچه ممكن است شورش با  سلاح گرم نباشد مع ذلك براى رژيم در قدرت خطرناك است (1).

توئيچل وجود بشقاب هاى پرنده را به قدرى جدى و مهم معرفى مى كند كه مخفى كردن اطلاعات مربوط به آنها را موجب عصيان اجتماعى مى داند. دانستن يا ندانستن اخبار مربوط به بشقاب هاى پرنده چه اهميتى دارد؟ چه مشكلى را از زندگى مردم برطرف مى كند؟ هزاران حقايق را از مردم پنهان مى كنند كه بسيارى از آنها در كيفيت زندگى مردم نقش اساسى دارد ولى مردم از مخفى ما ندن آنها انقلاب نمى كنند . همچنين هزاران دروغ به خورد مردم مى دهند؛ باز مردم به انقلاب روى نمى آورند.حال چه طور شد كه مخفى داشتن يك مسأله خيالى به نام بشقاب پرنده، مردم را به قدرى عصبانى مى كند كه موجب انقلاب مى شود؟!!

. 1. دندان ببر، ص 194  196

(برگرفته از کتاب آب و سراب 5 -قادر فاضلی) سعید صدری

دیدگاه‌ها

کاش وقتی مطلبی را میخوانی با دقت بیشتری بخوانی تا نظر واقعی نویسنده را درک کنی پال توئیچل کجای این دو صفحه بشقابها پرنده را تایید کرده؟

سلام علی ممنون که اول مطلب را خواندی و آخر مطلب را نه مومن دو تا ادرس و عین جمله در مورد بشقاب پرنده و نظر پال اومده چشم تعصبت رو لطفا که نابینایت کرده ببند بعد نگاه به مقاله بکن

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.