چاقو، دسته خود را برید

  • 1400/02/11 - 14:39
بخشی از هواداران حلقه که فرار ذلیلانه استاد خود را باور نداشتند، مدعی شدند طاهری هنوز در زندان است و شخصی جعلی به اسم و شمایل طاهری از کشور گریخته و در کانادا ساکن شده تا نسخه‌ای جدید و تحریف شده از عرفان شیطانی حلقه را ارائه دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اتفاقاتی که در فرقه‌های ضاله برایشان پیش خواهد آمد، شاخه شاخه شدن یا تفرقه در همان فرقه است. این مسئله طوری است که همدیگر را تکفیر نیز می‌کنند. مثلا فرقه احمد بصری مدعی مهدویت پس از سال 2008 به بیش از 5 شاخه تبدیل شده و آن یکی دیگری را کافر می‌داند. فرقه ضاله عرفان حلقه نیز چنین اتفاقاتی برایش رخ داده است و پس از آزادی سرکرده‌ی آن یعنی محمدعلی طاهری از زندان و فرار طاهری از کشور، بعضی شاگردان که سالها طاهری را منجی ملت ایران می‌دانستند، دچا سرخوردگی شدند و بخشی از هواداران حلقه که فرار ذلیلانه استاد خود را باور نداشتند، مدعی شدند طاهری  هنوز در زندان است و شخصی جعلی به اسم و شمایل طاهری از کشور گریخته و در کانادا ساکن شده تا نسخه‌ای جدید و تحریف شده از عرفان شیطانی حلقه را ارائه دهد.

این درگیری داخلی که ناشی از عدم پایبندی طاهری به آموزه‌های قبلی خود بود و شاگردانش حاضر به پذیرش چنین چرخشی در ادعاها را از استاد خود باور نداشتند، به حدی بالا گرفته است که طاهری مجبور به واکنش شده و او که تاکنون سرکوب کردن این عده از شاگردان معترض را به مریدان متعصب خود سپرده بود، وقتی دید این مریدان با تخریب و تهمت و برچسب های متفاوت، قادر به ساکت کردن این بخش از هوادارانش نیستند، با انتشار کلیپی[1] تلاش کرد حقیقی بودن خود را اثبات و طرح طاهری جعلی و فیک را خنثی کند.

شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی شاخه شاخه شدن فرقه‌های ضاله در معرض خطر دیدن جایگاه معنوی و مالی توسط این فرقه‌هاست. وقتی که حدود 10 سال طاهری حق تدریس نداشته و شاگردان او این‌کار را به عهده داشتند. حال سخت است دل کندن برای شاگردان طاهری که از این جایگاه پایین آمده و دوباره کرسی درس را به طاهری بسپارند. پس باید به نحوی جایگاه خود را حفظ کنند.

در این کلیپ نیز اوج استیصال و ضعف و بغض ناشی از ناامیدی از مریدان را در طاهری مشاهده می کنید و تایید طاهری بر کسب درآمد از راه عرفان حلقه توسط مسترها بیان شده است:

«استیصال محمدعلی طاهری در مقابل پیروان خود»

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.