جایگاه گاو در دین زرتشتی و هندوییسم

  • 1399/09/15 - 21:49
دین زرتشتی و هندوییسم، ریشه مشترک دارند. بسیاری از خدایانی که در اَوِستا (کتاب دینی زرتشتیان) ستایش می‌شوند، در واقع همان خدایان هندویسم است. هرچند دین زرتشتی در بسیاری از مسائل، راه خود را از هندوییسم جدا کرد، اما یکی از اشتراکات میان این دو مسلک، قداست گاو است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دین زرتشتی و هندوییسم، ریشه مشترک دارند. بسیاری از خدایانی که در اَوِستا (کتاب دینی زرتشتیان) ستایش می‌شوند، در واقع همان خدایان هندویسم است. هرچند دین زرتشتی در بسیاری از مسائل، راه خود را از هندوییسم جدا کرد، اما یکی از اشتراکات میان این دو مسلک، قداست گاو است.

در هندوئیسم (Hinduism)، یکی از خدایان، ناندی (Nandi) نام دارد که به صورت یک گاو است. بهتر است بگوییم: گاو است.[1] از همین روی، هندوها، گاو (به ویژه گاو سفید) را نماد و مظهری از این خدا می‌دانند.


          
در مرام و مسلک زرتشتی‌گری نیز مشابه چنین موضوعی را می‌بینیم. هرچند که بسیاری از عوام زرتشتی، امروز از این قضیه آگاه نیستند اما در کتاب دینی زرتشتی، رسیدن به کمال در آن است که انسان به روح گاو مقدس (گئوش اوروان) مُلحَق بشود. از همین روی، طبق گاتهای اَوِستا زرتشت، همه نیکی‌ها را واسطه قرار می‌دهد تا به روح گاو مقدس برسد. (بنگرید)

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به:
Encyclopaedia Britannica: Nandi, Hindu mythology.
University of Kerala. Dept. of Linguistics (2007). "Nandi". International Journal of Dravidian Linguistics: IJDL. 36: 138.
Gouriswar Bhattacharya, (1977), "Nandin and Vṛṣabha", Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Supplement III,2, XIX. Deutscher Orientalistentag, pp. 1543–1567.
DBS.Jeyaraj (2013). Reviving Practice of Hoisting 'Nandi' (Crouched Bull) Flag As Hindu Festivals and Functions.
 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.