اوشو و ترویج دینی جنسی

  • 1392/08/27 - 06:49
اوشو روشهای زیادی برای به وجود آمدن عمل اتحاد و یکی شدن پیشنهاد داده و آنها را در تمرینات شبکه ای و سلسله وار خود به شاگردان نیز آموزش می دهد. و برای اینکه بتواند تصویری جذاب از سکس{آزادی جنسی} نشان دهد به الفاظ و واژهای چون: "بدل شدن از پستی به عالی،و یا تبدیل شدن لجن به نیلوفر"تمسک جسته است، تا خوانده را به گفتارهایش ترغیب کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_اوشو روشهای زیادی برای به وجود آمدن عمل اتحاد و یکی شدن پیشنهاد داده و آنها را در تمرینات شبکه ای و سلسله وار  خود به شاگردان نیز آموزش می دهد. و برای اینکه بتواند تصویری جذاب از سکس{آزادی جنسی} نشان دهد به الفاظ و واژهای چون: "بدل شدن از پستی به عالی،و یا تبدیل شدن لجن به نیلوفر"تمسک جسته است، تا خوانده را به گفتارهایش ترغیب کند.
اومی گوید:سکس  باید بزرگترین هنرمدیتیشن شود.این پیش کش تنتره{کتابی که اوشو به تفصیل درباره رابطه جنسیت و پیوند زن و مرد صحبت می کند}به دنیاست .پیش کش تنتره از همه عالی تر است،زیرا کلیدهایی را در اختیار قرار می دهدکه از پست ترین به والاترین استحاله پیدا کنی،کلیدهایی را در اختیار قرار می هد که لجن را به نیلوفر آبی بدل کنی.(1)
اوشو مستقیما و با کمال صراحت درباره سکس و روابط آزاد جنسی و استفاده بی حد و حصر و بی شرمانه از نیروی جنسی سخن به میان می آورد، و ضمن مباحث مختلف با اندک بهانه ای از این مباحث سخن به میان می آورد،گویا رسالت خود را ترویج دین سکس و اعلام آزادی جنسی می داند.مروری بر فرازها و جمله های اوشو ما را به این حقیت رهنمون می کند که، معنویت و عرفانی که اوشو امروزه مروج و منادی آن شده، چیزی جز سکس محض نیست. لذا مکتب اوشو را می توان همان عرفان مبتنی بر سکس نام گذاری کرد.(2)
اوشو با کمال وقاحت و بی شرمی تمام، سکس را فعلی الهی دانسته و در سخنرانی هایش سعی می کند آن را مقدس جلوه دهد.
او در این باره می گوید:می خواهم به شما بگویم که سکس الهی است.(3)
همچنین می گوید:انرژی سکس،انرژی الهی است.(4)
واینکه تمام ضدیت با سکس را دور بیندازید(5)
برای اینکه اوشو بتواند به عمل حیوانی سکس{آزادی بی حدوحصرجنسی} تقدس ببخشد به انواع واژه ها و گفتارهای جذاب و در عین حال پست تمسک می جوید و سعی می کند با به کار بردن الفاظ، و واژه های دهن پر کن خواننده را در مسیر خواسته های خود قرار دهد.او حتی با تهمت زدن به روحانیون و مبلغین دینی، آنان را مانع اصلی تکامل انسان ها معرفی می کند.  
به این جملات کوتاه از اوشو توجه فرمایید:
*اگر می خواهید عشق در زندگیتان ببارد؛از این ستیز با سکس دست بکشید.سکس را با سرور بپذیرید،قداست آن را تحسین کنید.
*وب در کتاباز سکس تا فرا آگاهی می گوید راهی برای رفتن به فراروی سکس وجود دارد،می توانید به ورای سکس بروید،معنی"از سکس تا فرااگاهی"همین است.
*سکس باید بخشی از زندگی مذهبی شما باشد،باید چیزی مقدس باشد.
*سکس نباید چیزی قبیح باشد،نباید به صورت چیزی زشت دیده شود،نباید سرزنش و محکوم شود.
*از شما در خواست می کنم فقط وقتی به سکس روی بیاورید که احساس سرور دارید،احساس عشق دارید،وقتی نیایشگر هستید.
*در پشت اشتیاق برای سکس،یک تجربه مذهبی،یک تجربه روحانی وجود دارد.
*در تمام جهان هستی هیچ چیز زهر نیست،همه چیز شهد است.این انسانها هستند که تمام این شهد را به زهر تبدیل کرده اند وخائنین اصلی آموزگاران هستند،مردان به اصطلاح "مقدس"و قدیسان،مردمان به اصطلاح مذهبی.(6)
او با این تعابیر چنین القا می کند که اساسا سکس{آزادی جنسی} امری زشت و ناپسند نیست، و از این رو سکس آسیب زا شده است که، آدمی آن را امری زشت و قبیح تلقی می کند. و این خیانت توسط مردان مقدس و مذهبی صورت پذیرفته است.لذا آموزگاران و انسانهای قدیس و پاک خیانت کارند؛چرا که سکس را زشت اعلام نموده و از این طریق انسانها را به چالش کشیده اند.(7)
اشو چنین می پندارد که تمامی ادیان و فرهنگ های انسانی با سکس و شهوت پرستی مخالفت کرده اند و این مخالفتها برای انسانها تاثیر منفی در پی داشته و عشق را در انسانها منزوی و خفه کرده است، و این مانعی بر سر راه به وجود آمدن عشق در انسانها شده است.لذا باید سکس{آزادی جنسی} را آزاد گذاشت و از این طریق عشق را در انسانها نهادینه کرد. وازطرفی هم نباید سکس را ضد مذهب و سم مهلک دانست، و اساساً سکس گناه و چیزی پلید به حساب نمی آید.
او می گوید:تا کنون،تمام فرهنگ های انسانی با سکس،با شهوت passion مخالف بوده اند.این مخالفت،این انکار،امکان زایش عشق را در انسانها نابود ساخته است. حقیقت این است که سکس نقطه شروع تمام سفرها به سوی عشق است.مکان تولد سفر عشق،سرچشمه (Gangorti)  عشق(آن منبع،منشاء و رودخانه عشق،سکس است و همه با آن دشمن هستند)که تمام فرهنگها،تمام مذاهب،تمام مرشدان،تمام مردان مقدس باآن مخالفند. بنابراین این حمله بردن بر خود سرچشمه است،برخورد کردن منبع و رودخانه،
{منظور از منبع و رودخانه در اینجا، همان منشاء و پیدایش عشق،که همان سکس است می باشد، که با پلید و زشت پنداشتن سرکوب و متوقف شده است}که در همان جا با این جملات متوقف می شود:"سکس گناه است"،"سکس ضد مذهب است"،"سکس زهر است." ولی ما هرگز به این فکر نمی کنیم که این انرژی جنسی است که در نهایت به عشق بدل می شود(8)
بنابراین می توان اوشو را یکی ازرهبران و مروجان دین مبتنی بر سکس دانست.او که از عشق جز چند دقیقه لذت جنسی چیز دیگری درک نکرده، هرگز نمی تواند به جایگاه رفیع و والای یک انسان عاشق به معنای حقیقی{عشق حقیقی به خدا} پی ببرد.چون همه عشق را در قالب  عمل سکس و شهوت پرستی تفسیر و معنا می کند و این خود نشان دهنده باطن شهوت ران و حیوانی این قبیل افراد می باشد.

 

 
1- اشو،الماس های اوشو،ترجمه مرجان فرجی،صفحه 240
2- نگرشی بر آراءو اندیشه های اوشو،محمد تقی فعالی،ص214
3- اوشو،از سکس تا فراآگاهی،ترجمه محسن خاتمی،ص3
4- اوشو،از سکس تا فراآگاهی،ترجمه محسن خاتمی،ص3
5-همان
6- اوشو،از سکس تا فراآگاهی،ترجمه محسن خاتمی،صفحات3-4و14
7- نگرشی بر آراءو اندیشه های اوشو،محمد تقی فعالی،ص216
8- اوشو،از سکس تا فراآگاهی،ترجمه محسن خاتمی،ص20-21

 

دیدگاه‌ها

اينها فرقه هاي غربي هستند براي فقط مسلمانان

مرتیکه دیوانه هوس باز . این مزخرفات چیه که این مردک گفته . احمق

خیلی چیز بدیه

خیلی چیز بدیه

فرق شما با اوشو چیست؟ راهنمایی میکنم : ریا کاری باقی با شما

شما تاکید کردید اوشو سکس(به معنای ازادی جنسی) رو تبلیغ کرده. امیدوارم واقعا اینطور که بیان شده، باشد. در غیر اینصورت حمله به اوشو بی معنی هست چون حتی در اسلام هم تاکید بسیاری برای ارتباط و رابطه جنسی زوج ها(زن و شوهر) شده و حتی اون رو نوعی از عبادت بیان کرده اند.

بنده کتابهای زیادی از این این نویسنده و پژوهشگر خوندم .در کتابهایی که بنده خوندم چنین مطالبی که شما گفتید وجود نداره .چه خوب می شد که با آگاهی و مطالعه ی کتابهای بیشتر ، یک نویسنده رو نقد می کردید. اوشو می گوید که می شود انرژی جنسی را به استحاله کرد . یعنی می شود این انرژی را به عشق نبدیل کرد یا هنر و هر چیز مثبت دیگری ...

در این زمینه کتاب مجزا دارن اوشون!!!!کتاب س... و فرااگاهی !انقدر ادم هوسباز؟ خب ازدواج میکرد مردک تا ه به همه تعدی نکنه. کلی مرید زن هم داشته!!!

علی آقا لطفا نام کتابهایی که در مورد اوشو مطالعه کرده اید را بفرمایید ممنون می شم.

اینطور که معلوم هست شما به درستی و بدون غرض کتاب های این استاد بزرگ رو نخوندین.من تقریبا همه ی کتابهای ترجمه شده از اوشو رو خوندم و کتاب از سکس نا فرا آگاهی رو هم وقتی پیدا کردم اینقدر زیبا بود که چندین بار نا خود آگاه اون رو خوندم.اگر هرکسی این کتاب رو که در مورد سکس هست دقیقا بخونه و ادراک کنه واقعا از دست انحراف های جنسی و ذهن مسموم شده بشر امروزی که همش به سکس فکر میکنه رها میشه(تجربه شخصی من).از شما خواهش میکنم که بیشتر در انتشار مقالاتتون دقت کنین.

سلام به همه دوستان من هم کتاب از سـ کـ س تا فراآگاهی اوشو را خواندم. به نظر من این کتاب ایرادات زیادی داره. بله [...] یه ویژگی یا یک نیرویی هست که خود خداوند در وجود انسانها قرار داده. و در این مورد شکی نیست. ولی نه سـ کـ س با هرکس . چیزی که من از این کتاب متوجه شدم اینه که با هرکس که دوست داشتی سـ کـ س داشته باش چون یک عبادته. البته من از نزدیک افرادی که از مروجین این کتاب بودن را دیدم که با تبلیغ این کتاب و انرژی مثبت از طریق سـ کـ س از افراد خصوصا دختران جوان به عنوان طئمه جنسی استفاده میکنند. واقعا از این گروه و افراد که از افکار بقیه برای سوء استفاده خودشان استفاده میکنند باید دوری کرد. من در آخر متوجه شدم که اگر خوب عمل بشه و خوب علت هر دستوری در اسلام مشخص بشه واقعا بهترین دین هست. البته من کوچکتر از اونی هستم که نصیحت کنم. این فقط تجربه شخصی منه. و خوشحالم که تونستم مطالب شمارا بخوانم .

مزخرفه خیلی بده

سکس کاملا غریزی هست و در همه موجودات وجود داره حالا یکی کم یکی زیاد منظور از اشو ب نظر من اینه که انسان ابتدا باید نیازهای اولیه خودشو رفع کنه بعد ب درجات بالاتر برسه از این رو انسان از طریق سکس هم میتواند ب عرفان برسد

منظور اوشون در حقیقت ازادی جنسسیه ادم از عشق زمینی به عشق الهی و حقیقی میرسه اما حیا وعفت کلام هم چیز خوبیست که متاسفانه در اوشون نبوده ادم عاقل میدونه تو حیات وحش هم اینطور نیست ایشون مرید زن هم داشته و ....

اینکه سـ کـ س غریزی هست درش شکی نیست واسه همین نباید سرکوب بشه. اما اوشو ولنگاری رو ترویج میکرد/ مرکز اوشو در پونای هند هنوز هم پابرجا هست و توش همه جور رابطه کثیف وجود داره. اگر با سـ کـ س بشه به عرفان رسید، پس خوکها باید از همه عارف تر باشن. چون هیچ کی به گرد پای اونها نمیرسه

اینطور که شما متنتون رو از اول با غرض شروع کردین .دیگه نیاز ب داوری نیست .ولی توی هیچ کتابی از ایشون سکس غیر اخلاقی توصیه نشده و تماما در مورد شریک جنسی صحبت شده .در ضمن یکی از راههای زندگی در لحظه و مراقبه سکس هست که بطور علمی اثبات شده

آفرین بر شما متاسفانه آنهایی که این مقاله رو می‌نویسند و تایید می‌کنند بدون اطلاع دقیق قضاوت میکنند و مغرضانه

واقعا جای تاسفه که شما تحقیق نکرده دارید اینجا نظر میدهید

من حدود 45 عدد از کتاب های اشو را خوانده ام اما هیچ کدام این مفاهیم را نمی رساندند واقعا متاسفم

پاسخ به پیام تاسف بار FARHAD آره تاریخ ثابت کرده چه کسانی بیشتر شبیه خوک زندگی کردند. تو اگه مثل خوک با جنس مخالف رابطه برقرار میکنی خب درش شکی نیست.. ولی در وصف رابطه پاک و عاشقانه یه انسان، ساکت شو و دهن آلودت ببند.

ای مدیر سایت که پیام منو در منظر عام، قرار ندادی اما همچنان ادعای انسان بودن میکنی،، آگاه باش که اساسی ترین جوهر انسانیت، آزادیه، و کسیکه آزادی بیان رو محکوم میکنه، هرگز نمیتونه خودشو انسان معرفی کنه. همیشه بدون، اگه به جهل خودت واقف نبودی، وهمی هم از نمایش پیام های مخالف نداشتی! دلم میخواست بگم خداوند هدایتت کنه اما کسیکه خودش را به خواب زده را نمیشه بیدار کرد..

از نظر من اشو درست میگه عشق یک امر الهی هست و رابطه جنسی هم که حاصل از همین عشق هست یک امر الهی خواهد بود پس به سادگی ثابت میشه که رابطه جنسی مقدسه و باید قبول کرد که بخش جدایی ناپذیر زندگی موجودات جهان هست اما از نظر اشو رابطه جنسی که همراه عشق نباشد به کل غیر قابل غبول است و هیچ فایده ای ندارد و احساس خوبی به انسان نمیده

با سلام و تشکر از همه بزرگوارانی که با دقت و تامل به نقد و برسی مقاله پرداخته اند چند نکته قابل ذکر است. 1- لطفا در تحلیل یک مطلب همه جوانب را در نظر بگیرید به عنوان مثال در اسلام دستور داده شده که از گوشت خوک تناول نفرمایید ولی عده ای میگویند چرا؟ بعضی ها با پاسخ های درجه چندم درصدد جواب بر می آیند و در جواب میگویند: چون گوشت خوک دارای کرم های کشنده است در جواب می شنوند که ما با ابزارهای مدرن این مشکل را مرتفع میکنیم! اگر طرف مقابلی که نهی کننده استفاده از گوشت خوک بود امادگی و اطلاعات لازم را نداشته باشد دیگر جوابی نخواهد داشت. 2- گفته نشود که راهکارهای اوشو کارگشاست چون اگر کارگشا بود قطعاً ماندگار می ماند البته نگویید پس اگر ماندگار نبوده پس چرا تا الان مورد نقد و برسی قرار می گیرد؟ در جواب باید گفت ماندگاری به معنای واقعی نه اینکه عده ای از روی جهل، شهوت رانی، دنباله روی از فساد و فحشا و با هدف به فساد کشاندن انسانها و ... در پی ترویج نظرات اوشو هستند و اینها ملاک برای درستی دیدگاهای یک نفر نمی باشد. 3- خواهشا نظرات اسلام را با دقت و تأمل زیاد راجع به مسائل جنسی، اجتماعی، تزکیه نفس، رسیدن به تقرب الهی و ... دنبال کنید و با این دیدگاهای امثال اوشو و دیگران بسنجید، آنگاه خواهید دید حقیقت چه لذتی دارد 4- در آخر به کسانی که در پی مطالعه آثار اوشو و همفکران اوشو هستند، لطفا در همان حد به دنبال برسی نظر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام هم باشند بعد حرف نهایی را بزنند.

اگر سکس الهی نیست پس رابطه پدر و مادر شما برای بوجود اوردن تو شیطانیست ؟ برو کامل مطالعه کن بعد سایت بزن

جواب به علی : قبل از اینکه دهنت رو باز کنی فکر کن. هر سکسی الهی نیست.سکس میتونه الهی باشه و میتونه شیطانی باشه. قبل از اینکه درباره رابطه پدر و مادر دیگران قضاوت کنی یه فانوس دستت بگیر دنبال پدر واقعیت بگرد

خودت میگی پدر ومادر یعنی دونفر خطبه شون وخوندن محرمن به هم. نه هر اشغالی. اوشون منظورش باهرکی میخوای باش وگندکاریه. در حقیقت مقابل مسیحیت مذهبیه نه اسلامی. چون اسلام برای همه چیز برنامه داره اما مسیحیت خیر!ازدواج رو قدغن میدونه

حتی ارزش خوندن هم نداشت من که نخوندم

لطفا کتاب "از سکس تا فرا آگاهی" را مطالعه کنید.همین

سلام .ما یاد گرفتیم که به هر مکتبی که با ذائقه ما سازگار نیس حمله کنیم،قرار نیس همیشه حق با ما باشه،الان هم علت عقب ماندگی و آوارگی کشورهایی مثل ما همین حمله به مسایلی هستش که کل دنیا دارن ازش بهترین استفاده رو میکنن و نا هنوز همون تعصبات ویرانگر رو دنباله رو هستیم -طلب خیر براتون

سلام طبیعی است وقتی کسی بدون مطالعه ودرک مکتب عالی اسلام و حتی دیگر مکاتب الهی (حقیقی) نه تحریف شده به سراغ مطالعه کتابهای فردی همچو اوشو میرود از او به نیکی یاد خواهد کرد هیچ یک از این کتب را خود این فرد گمراه ننوشته اراجیف او را دیگران مرتب کرده سر وسامان داده و بنام او چاپ کرده اند بد نیست بدانید اشو با ابتلا به ایدز مرد!!! شخصی در یک جمع به تعریف و توصیف از خودروی پراید پرداخته بود و میگفت بهترین ماشین است و بقیه با او مخالفت می کردند از او سوال کردم جز پراید چه ماشینهایی سوار شده ای جواب داد فقط پراید سوار شده ام گفتم حق با اوست ذهن او نمی تواند تصوری فراتر از خودروی پراید داشته باشد چرا که نه دیده ونه سوار شده !!!

سلام. خدا این میل جنسی را در ما قرار داده و نحوه استفاده درست از اون را گفته. ولی عشق خیلی بالاتر از اینه و فقط در مادیات خلاصه نمیشه . حتی در مورد پاک ترین عشق مادی که عشق به همسر و فرزند باشه خدا گفته این هم فتنه است یعنی اگر در همین مرحله گیر کنی بازنده ای ولی عشقی که عارف قلابی میخواد با سکس بهش برسه فقط لجن زاره و نیلوفری در کار نیست.

با سلام اوشو در این کتاب در مورد ذات سکس صحبت می‌کند و اینکه ذات سکس مقدس است و این کاملا با مبانی اسلام منطبق است اوشو در هیچ جا ولنگاری و سکس باهرکس را تبلیغ نمیکند او تاکید میکند بگذارید در مورد سکس صحبت و بحث شود آن را قبیح ندانیم امروزه یکی از مشکلات اساسی زوجین عدم آگاهی از سکس درست و سرخوردگی ناشی از اونه .مقاله درج شده بنظر این حقیر بهیچوجه منصفانه و بی غرض نیست و بنظر می‌رسد نوعی مقابله احساسی و بدون پشتوانه و کارشناسی است

به نظر من درک و آگاهی داشتن از تمامی مسائل خیلی مهمه، لطفا با آگاهی کامل ابتدا مسائل را مورد بررسی قرار داده و سپس قضاوت نمائید. هر چند میدانم که قضاوت حق هیچ انسانی نیست و تنها قاضی اصلی خداست. حرمت و شرافت هیچ انسانی را زیر سوال نبرید و به یکدیگر توهین ننمائید. به نظر من خداوند زیباست و خالق زیبایی ، پس زیبا نمیتواند چیز زشتی خلق نماید.پس بر اساس باورها و اعتقادات خود هیچکاه اعتقادات هیچ شخص دیگری را زیر سوال نبرید و قضاوت ننمائید. به امید آگاهی و بیداری تمام مردم ایران زمینم

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.