معجزه‌ی شراب برای خدا! دلیل عدم اعتبار انجیل یوحنا

  • 1398/02/16 - 13:54
یکی از دلایلی که می‌تواند اثبات کند انجیل یوحنا تماما و یا حداقل قسمتی از آنها الهی نیست، معجزه‌ای است که به حضرت عیسی (علیه السلام) نسبت می‌دهد: سِرو مشروب برای دیگران!!! مسیح هم در اسلام و هم مسیحیت معصوم است، اما مشخص نیست که چرا انجیل یوحنا چنین تهمت ناروایی به ایشان زده است.

پایگاه جامع فرق،ادیان و مذاهب_ یکی از دلایلی که می‌تواند اثبات کند انجیل یوحنا تماما و یا حداقل قسمتی از آنها الهی نیست، معجزه‌ای است که به  حضرت عیسی (علیه السلام) نسبت می‌دهد، مسیحی که هم در اسلام و هم مسیحیت معصوم است، اما مشخص نیست که چرا چنین تهمت ناروایی به ایشان زده می‌شود:

انجیل یوحنا گزارش می‌دهد اولین معجزه‌ای که عیسی مسیح انجام می‌دهد تبدیل آب به شراب! در یک عروسی در روستای قانا است: «دو روز بعد، مادر عیسی در یک جشن عروسی در دهکده “قانا” در جلیل مهمان بود. عیسی و شاگردان او نیز به عروسی دعوت شده بودند. هنگام جشن، شراب تمام شد. مادر عیسی با نگرانی نزد او آمد و گفت : “شرابشان تمام شده است. عیسی فرمود: “از من چه می خواهی ؟ هنوز وقت آن نیست که معجزه ای انجام دهم. با این حال، مادر عیسی به خدمتکاران گفت: “هر دستوری به شما می‌دهد، اطاعت کنید. در آنجا شش خمره سنگی بود که فقط در مراسم مذهبی از آن استفاده می‌شد و گنجایش هر کدام حدود صد لیتر بود. عیسی به خدمتکاران فرمود: “این خمره‌ها را پر از آب کنید.” وقتی پر کردند، فرمود: “حالا کمی از آن را بردارید و نزد گرداننده مجلس ببرید!” وقتی گرداننده مجلس آن آب را که شراب شده بود چشید، داماد را صدا زد و گفت چه شراب خوبی! مثل اینکه شما با دیگران خیلی فرق دارید، چون معمولا در جشن‌ها، اول با شراب خوب از مهمان‌ها پذیرایی می‌کنند و بعد که همه سرشان گرم شد، شراب ارزانتر را می‌آورند. ولی شما شراب خوب را برای آخر نگه داشته اید.” او نمی‌دانست که شراب از کجا آمده است، ولی خدمتکاران می‌دانستند. این معجزه عیسی در دهکده قانای جلیل، اولین نشانه قدرت دگرگون کننده او بود».[1] معجزه‌ای که با روح کتاب مقدس یهودی_مسیحی سازگاری ندارد. در آیات متعددی بر مذمت و دوری از آن تاکید شده تا جایی که اگر کسی خواهان ارتباط سالم با خدا باشد یقینا باید از خوردن شراب و مسکرات به دور باشد.

در موعظات سلیمان آمده: «پس‌ فریفته‌ شراب‌ قرمز نشو که‌ در پیاله‌ به‌ تو چشمک‌ می‌زند و سپس‌ به‌ نرمی‌ از گلویت‌ پایین‌ می‌رود»[1] و پادشاهان و اشخاصی که خود را برای خدمت به خدا وقف می‌کنند نمی‌بایست خود را به شراب آلوده کنند: «از آن‌ پس‌ او در تمامی‌ مدتی‌ که‌ خود را وقف‌ خداوند نموده‌ است‌، نباید به‌ مشروبات‌ الکلی‌ یا شراب‌ و یا حتی‌ شراب‌ تازه‌، آب‌ انگور، انگور یا کشمش‌ لب‌ بزند»[3]، خدا کاهنین قوم بنی اسرائیل را که متصدیان امور روحانی بودند از استفاده‌ی شراب و مسکرات بر حذر می‌دارد و مجازات آنان در صورت ارتکاب را مرگ عنوان می‌کند.[4] عهد جدید مشروب خواران را به دور از سلطنت خدا می‌داند: «مشروب خواران و کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند و یا مال مردم را میخورند، در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می‌کند، جایی نخواهند داشت»[5] در رومیان نیز چنین می‌خوانیم: «گوشت نخوردن و شراب ننوشیدن وکاری نکردن که باعث ایذاء یا لغزش یا ضعف برادرت باشد نیکو است»[6]، اشاره به دوری از مسکرات در آیات فراوانی به چشم می‌خورد[7] و نویسنده‌ی معروف مسیحی بیان می‌کند: «همگى على العموم مكلّفند كه از آن (مسكرات) اجتناب نمايند و هرگاه كسى اسباب مستى ديگران شود گناه كبيره كرده است و مكروه خداوند است و حكما و اشخاص دانشمندان استعمال جميع انواع مايعات مسكره را منع مى‌نمايند»[۸]، اما واقعا جای سوال است که چرا عیسی مسیح که از مقام الوهیت! در مسیحیت هم برخوردار است برای اثبات حقانیت و مسیح بودنش ترجیح می‌دهد آب را شراب کند و عملی مخالف روح تعالیم الهی انجام دهد! آیا جایز است برای کسی که معصوم است و برای نجات بشر آمده و حتی خداست! چنین معجزه‌ی زشتی؟

پی نوشت:

[1]. یوحنا 2 : 1_11
[2]. امثال سلیمان، ترجمه تفسیری 23 : 31
[3]. اعداد 6 : 3
[4]. لاویان 10 : 8-11
[5]. اول قرنتیان 6 : 10
[6]. رومیان 14 : 21
[7]. اول قرنتينيان 5 : 11؛ غلاطیان ۵ : ۱۹ـ۲۱ و اول قرنتیان ۶ : ۹-۱۰ افسسیان ۵ : ۸، پطرس ۴ : ۳ رومیان ۱۳ : ۱۳
[۸]. قاموس کتاب مقدس، مستر هاكس، ص 802، تهران: انتشارات اساطیر، 1394.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.