آیا ادعای ملاقات حضرت عیسی (ع) توسط برخی از مسیحیان حقیقت دارد یا خیر؟

  • 1397/09/13 - 19:23
از مجموع آیات کتاب مقدس مسیحیت، تصویر حضرت عیسی باید اینگونه باشد: مردی 50 ساله با صورتی خدشه دار، چشمان شرابی تیره، موهای کوتاه و سفید، قیافه ای معمولی و کمی ترسناک و موهای شقیقه بلند ، رنگ پوست برنزی و یا برنجی و صدایی مثل صدای یک گروه کر.

یکی از ادعا ها رایج در میان مسیحیان تبشیری ادعای مکاشفه  و ملاقات با مسیح  است گر چه امکان ملاقات با مسیح یا هر یک از اولیا و انبیا الهی در مکاشفه یا خواب منتفی نیست ولی آیا این مدعیان واقعا مسیح را ملاقات کرده اند ؟ در یک مطالعات آماری  از  میان تعدادی از کسانی که ادعای ملاقات با مسیح کرده از ایشان خواسته شد تا به پرسش های زیر پاسخ بدهند[1]

    رنگ پوست فردی که ملاقات کرده اند چه رنگی بود؟
    رنگ چشمهایش چه رنگی بود ؟ قهوه ای ، یشمی ، آبی ، سیاه ، و...
    موهایش چه رنگی بود ؟ قهوه ای ، طلائی، سیاه ،و...
    موهایش بلند بود و بر روی شانه هایش ریخته شده بود و یا کوتاه بود؟
    موهایش سفید شده بود یا خیر؟
    چهره اش زیبا و دلفریب بود یا یک صورت عادی و معمولی داشت ؟
     از نظر هیکل لاغر یا چاق یا متوسط بود ؟
    تقریبا چقدر سن داشت ؟
    قد وی بلند کوتاه یا متوسط بود؟
    آیا اگر دفعه دوم چنین فردی را در میان  چندشخص دیگر ببینند  آیا میتوانند وی را باز شناسی کنند یا خیر؟
     فرد ملاقات شده شبیه کدام یک از تصاویری بود که تاکنون در باره عیسی کشیده یا ساخته شده است؟

در مجموع پاسخ های داده شده به این سوالات دو مشکل اساسی دارند:

 یکی اینکه  پاسخ ها  هر کس با دیگری متفاوت است. هرکس حضرت عیسی را از جهت رنگ پوست مو، چشم  ویا اندازه قامت و ویژه گی های جسمی دیگر به گونه ای متفاوت از سایرین تصویر می کند به این ترتیب  کسانی که ادعای ملاقات با مسیح را دارند از عیسی یک مرد هزار چهره ترسیم می کنند و مشخص نیست که آیا عیسی یک چهره ثابت دارد و یا در هر لحظه مشخصات فیزیکی چهره اش متفاوت میشود ؟

اما بیشتر مدعیان ملاقات  با توجه به سابقه ذهنی خود عیسی را یک جوان 33 ساله  سفید پوست ، بلند قد، زیبا و چشم نواز، چشم آبی ، با موهای طلائی خرامیده بر روی شانه ، و با لباسی سفید توصیف می کنند که بیشتر شبیه بازیگر نقش عیسی در فیلم انجیل به روایت لوقا و یا فیلم های مشابه است. اما این ادعا با مشکل جدی روبرو است زیرا گر چه اروپایی ها علاقه زیادی دارند تا عیسی را با چنین مشخصاتی ترسیم کنند و در معمول نقاشی ها و و فیلم ها از چنین تصاویری در باره عیسی استفاده میشود اما کتاب مقدس چهره عیسی را به گونه دیگری ترسیم میکند که با مشخصات فوق کاملا متفاوت است.

در کتاب مقدس از 4 نفر نقل قول هایی را آورده که تجربه ملاقات با عیسی  مسیح را داشته اند. این 4 نفر عبارت هستند از: حزقیال در کتاب  حزقیال فصل 40، دانیال در کتاب  دانیال فصل 7 و 10، پولس در کتاب  اعمال رسولان و یوحنا در کتاب مکاشفه یوحنا، همچنین برخی پیشگویی ها و یا احکام  در کتاب مقدس وجود دارد که تا حدودی می توان از آنها به  خصوصیات ظاهری عیسی پی برد.

 برخی از خصوصیات فیزیکی و چهره عیسی که در کتاب مقدس بیان شده است به این ترتیب می باشد: عیسی چهره زیبایی نداشت : گر چه تمامی کسانی که ادعای ملاقات با مسیح را دارند میگویند با یک فرد زیبا روی ملاقات کرده اند اما اشعیا 53: 2، پیشگویی میکند  که« او را نه صورتی و نه جمالی می‌باشد. و چون او را می‌نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم». در اشعیا 52: 14چهره عیسی را خیلی وحشتناک توصیف می کند. در ترجمه فارسی معروف بهمژدهاز این آیه آمده:« مردم از دیدن او وحشت می‌کردند، قیافه او چنان کریه بود که شباهتی به آدمیان نداشت»  در این آیه اشعیا  از عبارت سا می مو" שָׁמְמ֤וּ" "šā-mə-mū "به معنای وحشت کردن وای آوااستفاده میکند [2] استفاده میکند. گویا در چهره عیسی خدشه ای است  که صورتش را  حتی از شباهت به یک انسان انداخته و مردم از دیدن آن به هراس می افتند.

همچنین اشعیا در توصیف زخم چهره عیسی در این آیهاز واژه عبری میس هت "מִשְׁחַ֥ת"[3] miš-ḥaṯ به معنای فساد و عیب  در چهره استفاده می کند. گویا در آن زمان یک بیماری رایج بود که برخی از مردم چهره هایش به خاطر زخم یا ویروسی چنان معیوب میشد که در نگاه دیگران چندش آور میشد. پولس نیز به همین بیماری مبتلا بود و در نامه هایش مینویسد سه بار از خدا خواسته اش که خدشه در چشمش را اصلاح کند ولی خدا به وی پاسخ نمیدهد  (اول قرنتیان ۱۲: ۷-۱۰(  . و به مردم شهر غلاطیه تشکر میکند و  میگوید که تحمل قیافه من برای شما آزمایشی بود و شما قیافه من را تحقیر نکردید  بلکه حتی حاضر بودید چشمتان را در بیاورید و به من بدهید.( غلاطیان 4: 14-16)  

عیسی چهره متمایزی نداشت :.براساس انجيل متي مسیح چهره متمایز و قابل تشخیصی نداشت زیرا کاهنان معبد نیاز داشتند پولی به یهودای اسخریوطی بپردازند تا عیسی را از بین حواریون مشخص کند و از همین رو  زماني كه مسیح و حواریون در باغ جتسيماني محاصره شدند یهودا با بوسیدن عیسی او را به کاهنان معرفی کرد (متی 26: 48)  کاهنان در حالی قادر به تشخيص وي از حواريونش نبودند که عیسی چندین بار در صحن معبد و در اورشلیم با کاهنان گفتگو  کرده و ایشان را به چالش کشیده بود.
ظاهر او فردی سی ساله را نشان نمی داد: اگر چه انجیل معتقد است  عیسی در 30 سالگی به خدمت مشغول شد و کل مدت خدمتش نیز بیش از 3 سال طول نکشید و در حدود 33 سالگی مصلوب شد اما گویا فشار و مشکلاتی که در راه خدمتش کشیده بود او را چنان شکسته بود که در قامت یک مرد 50 ساله نشان داده میشد. یوحنا مینویسد یهودیان به عیسی گفتند  : تو که 50 سال بیشتر نداری  ( یوحنا 8: 57) موهای عیسی کوتاه و سفید بود:  در کتاب اعمال رسولان پولس مدعی میشود که در مکاشفه ای مسیح را دیده(اعمال رسولان 9: 3) چندی بعد وی  در یکی از نامه هایش  موهاي بلند براي مرد را تقبیح مي كند(اول قرنتیان 11: 14). بنا بر این مسیح نمی بایست موهای بلندی داشته باشد. یوحنا نیز در مکاشفه اش وقتی مسیح را ملاقات میکند مثلمردی تصویر گری میکند که تمامی موهای سرش سفید است  و مینویسد «سر و موی او سفید چون پشم، مثل برف سفید بود ( مکاشفه 1: 13) دانیال نیز در مکاشفه ای مسیح را ملاقات میکند میگوید« موی سرش مثل پشم پاک بود .» ( دانیال 7: 9)

موهای شقیقه اش بلند بود : در لاویان دستور داده شده است: مثل بت پرست‌ها موهای ناحیه شقیقه خود را نتراشید و گوشه‌های ریش خود را نچینید.  ( لاویان 19 : 27) و عیسی نیز خود را ملتزم به شریعت عهد عتیق میدانست عیسی خود فرمود : گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم‌؛ نیامده‌ام تا باطل نمایم‌، بلکه تا تمام کنم‌. (متي 5: 17.)  کتکیزم کاتولیک نیز در توضیح این آیه بیان میکند :عيسى، ...بايد با عمل كردن به تمام جزئيات شريعت حتى «كوچك ترين احكام»، آن را به اتمام برساند. او در واقع تنها كسى است كه توانست شريعت را به طور كامل حفظ كند.[4]و کسانی که به نسخ شریعت عهد عتیق باور دارند ان را مربوط به بعد از مصلوب شدن عیسی میدانند و بطور طبیعی میبایست مانند سایر یهودیان موهای دو طرف موهای شقیقه اش بلند بوده باشد .
چشم های عیسی به رنگ شرابی و دندانهایش سفید بود : یعقوب وقتی میخواهد مژده ظهور مسیح از نسل یهودا را به فرزندانش بدهد میگوید « چشمان او تیره‌تر از شراب و دندانهایش سفیدتر از شیر خواهد بود. ( پیدایش 49: 12)  در مکاشفه یوحنا نیز چشمانش را  برنگ شعله آتش تصویر کرده است ( مکاشفه 1: 13)
بدنش برنگ برنزی و برنجی بود : در مکاشفاتی که یوحنا از عیسی توصیف میکند میگوید « و پایهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود»  ( مکاشفه 1: 15)  دانیال نیز در مکاشفه اش میگوید « و جسد او مثل زبرجد بازوها و پایهایش مانند رنگ برنج صیقلی بود »  ( دانیال 10 : 4-6)  حزقیال نیز میگوید وقتی  نزدیک شدم «مردی را دیدم  که مثل برنز می‌درخشید و کنار دروازه خانه خدا ایستاده بود.» ( حزقیال 40 : 3)
صدایش مثل صدای یک گروه  بود : دانیال توصیف میکند که صدای عیسی  مثل صدای یک نفر نبود بلکه وقتی او صحبت میکرد مانند اینکه یک گروه با هم دارند صحبت میکنند بود و «آواز کلام او مثل صدای گروه عظیمی بود» ( دانیال 10 : 4-6)
یک چوبدستی در دست داشت : حزقیال در مکاشفه ای که با عیسی ملاقات کرده مینویسد  او یک ریسمان و یک چوب اندازه گیری در دست داشت. ( حزقیال 40 : 3)  و داوود نیز در مزامیر خطاب به عیسی میگوید: عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد.  ( مزامیر 23: 4)
ردای بلند ولی تنگی داشت : یوحنا در مکاشفه اش مینویسد : پسر انسان را که ردای بلند در بر داشت ( مکاشفه 1: 13) اما با این حال این ردا مانند ردا های کاهنان یهود پهن نبود زیرا  عیسی به شاگردانش دستور میدهد که به گفتار کاهنان گوش کنید و عمل کنید ولی از رفتارشان سر مشق نگیرید و مثل انها که دعا به بازو هایشان میبندند و دامن قباهایشان را پهن میکنند تا خود را دیندار نشان دهند نباشید ( متی 23: 5)

از مجموع این آیات تصویر حضرت عیسی باید اینگونه باشد: مردی 50 ساله با صورتی خدشه دار، چشمان شرابی تیره، موهای کوتاه و سفید، قیافه ای  معمولی و کمی ترسناک و  موهای شقیقه بلند ،  رنگ پوست برنزی و یا برنجی و صدایی مثل صدای یک گروه کر. در حالی که مدعیان مکاشفه و دیدار با حضرت عیسی بیشتر تصویری شبیه به یکی از نقاشی ها و یا فیلم هایی تولید شده در باره مسیح را توصیف می کنند یعنی جوانی 30 ساله  زیبا و سفید با چشمهای آبی و موهای طلائی و خرامیده بر روی شانه. که صد البته این تصویر هیچ شباهتی با مسیح کتاب مقدس ندارد.

پی‌نوشت:

[1] منبع تحقیق مطالعات میدانی در میان مسیحیان تبشیری است.
[2] (שָׁמְמ֤וּ ) http://biblehub.com/hebrew/8074.htm retrieved 2017-01-28
[3] (מִשְׁחַ֥ת )  http://biblehub.com
[4] مفتاح ، احمد رضا ( مترجم)  تعالیک کلیسای کاتولیک، پاراگراف  584-578.

بازنشر