آیا کارهای خارق العاده شبانان تبشری مانند معجزات حضرت عیسی (ع) و حواریون است؟

  • 1397/09/05 - 20:57
عده ای از شبانان تبشیری پس از کسب دانش های غریبه یا فرا روانشناسی مدعی کار های خارق العاده ای شده و با سوء استفاده از ناآگاهی مردم آنرا اثر ارتباط با روح القدس و نوعی معجزه می نامند. با توجه به اینکه یادگیری این امور مختص به شبانان مسیحی نیست عده ای از مخالفان آنها سعی کرده اند تا با بررسی این امور، دروغین بودن آنها را به مردم ثابت نمایند از جمله جیمز رَندی...

در انجیل معجزات زیادی برای حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، تهیه شراب ناب از آب، اولین معجزه ایشان است.[1] همچنین  موارد دیگری همچون شفای معلولان و نابینایان، زنده کردن مردگان، خروج شیاطین از بدن افراد در عهد جدید نقل شده است.  علاوه بر حضرت عیسی حواریون و حتی پولس که حواری هم نبود نیز توانایی انجام کارهای خارق العاده را داشتند. در انجیل مرقس 16: 17 از قول حضرت عیسی توانای برخی از امور خارق العاده برای ایمانداران ذکر شده است." این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به من دیوها را بیرون کند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها رابردارند و اگر زهرقاتلی بخورند ضرری به ایشان نرساند و هرگاه دست ها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت."

نکته دیگر آنکه از دیدگاه کتاب مقدس معجزات صرفا برای یک زمان محدودی به بشر داده شده بود  و پس ازآن این معجزات پایان میپذیرد چنانچه پولس در نامه اول قرنتیان  13: 8-10معتقد است که عطایا تمام میشود و بیان میکند:

«محبّت هرگز ساقط نمی‌شود و امّا اگر نبوّت‌ها باشد، نیست خواهد شد و اگر زبان‌ها، انتها خواهد پذیرفت و اگر علم، زایل خواهد گردید. زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوّت می‌نماییم، لکن هنگامی که کامل آید، جزئی نیست خواهد گردید. »

از همین رو عموم پژوهشگران مسیحی غیر پنطیکاستی،  نسبت به کلیه عطایا به ویژه عطیه معجزه، به نظریه توقف قائلند[2]. به عبارت دیگر یکی از نقدهای اساسی‌ای که نسبت به عطیه معجزه از سوی مسیحیان واقفی[3] وارد می‌شود، این است که عطیه معجزه فقط ویژه رسولان بوده[4]

برخی از قدرتهای خارق العاده، از طریق کسب دانش است که هر شخصی می‌تواند با فراگیری آن،  کارهای خارق العاده ای انجام دهد.  البته علمی بودن برخی از  این دانشها مورد قبول دانشمندان تجربه گرا نیست.

 عده ای از شبانان تبشیری پس از کسب دانش های غریبه یا فرا روانشناسی مدعی کار های خارق العاده ای شده و  با سوء استفاده از ناآگاهی مردم آنرا اثر ارتباط با روح القدس و نوعی  معجزه می نامند. با توجه به اینکه یادگیری این امور مختص به شبانان مسیحی نیست عده ای از مخالفان آنها سعی کرده اند تا با بررسی این امور دروغین بودن آنها را به مردم ثابت نمایند از این جمله افراد شعبده باز و جادوگر آمریکایی ، کانادایی به نام  جیمز رندی[5] است. وی همه این مدعیان الهام از روح القدس را به مبارزه فرا خوانده است و جایزه یک میلیون دلاری[6] برای کسی که بتواند او را در این مبارزه شکست دهد تعیین کرده است[7] بسیاری از کشیشان مدعی معجزه در جلوی دید بینندگان برای اثبات توانمندی های الهی خود با وی به رقابت برخواستند ولی نتوانستند او را شکست دهند .

آیا ادعای شفا توسط مبلغان مسیحی می تواند دلیلی بر حقانیت مسیحیت باشد؟

از دیگر نمونه های امور خارق العاده که مورد استفاده شبانان کلیسای پنطیکاستی قرار می گیرد ادعای شفا است. درحال حاضر برخی از شبانان مسیحی مدعی هستند که با قدرتی ماورای طبیعی و توسط روح القدس، بیماری‌ها را شفا می‌دهند[8]. آنها می گویند همانطور که عیسای مسیح در اناجیل بیماران را  شفا می داد یک مسیحی هم می‌تواند از طریق عطیه ایمان، شفا پیدا کند(مرقس 10: 46- 52) و هم از عطیه شفا(یوحنا 5: 2-9) به این قدرت دست یابد.   پنطیکاست‌ها و مسیحیان کاریزماتیک معتقدند خداوند با عطیه شفا در حقیقت زمینه‌ای را فراهم می‌کند که با شفای بیماری‌های جسمانی، کلیسای او خدمت بیشتری در امتداد ایمان مسیحی به عمل می‌آورد[9]. مرقس در انجیل خود به نقل از حضرت مسیح علیه‌السلام ملاک سنجش مومن واقعی را شفادادن وی‌ می‌داند: و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دست‌ها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت. (مرقس 16: 17)[10] اما آیا ادعای شفا ادعای درستی است یا اینکه در پس پرده این ادعا نیز حیله هایی نهفته است؟

باید گفت تنها مسیحیان پنطیکاستی نیستند که با استفاده از ابزار شفادرمانی  ادعای حقانیت میکنند بلکه از این دست مدعیان در میان هندو ها ، بودائیان ، یهودیان ، عرفان های نوظهور ، صوفیان ... نیز وجود دارد این در حالی است که این مدعیان در حقیقت داوطلبان را شفا نمیدهند بلکه یا با قدرت تلقین و یا آدرنالین تسکین های موقتی و یا با علوم غریبه کارهای خارق العاده انجام میدهند که منجر به کسب یک تسکین

نسبی برای بیمار میشود و البته در بسیاری از موارد نیز منجر به تشدید بیماری و یا مرگ داوطلبین شدند و نباید از نظر دور داشت که کتاب مقدس معتقد است که شیاطین هم قدرت درمانگری دارند برای بررسی بیشتر این پرسش مباحث ذیل را پیگیری میکنیم.

آیا کتاب مقدس همه کسانی را که شفا می دهند را تایید می کند؟

علاوه بر توانایی شفای بیماران توسط مردان الهی افراد دیگری نیز هستند که از این قدرت برخوردار می باشند. یک بار یوحنا مردی غیر مسیحی را دید که دیو ها را اخراج میکند و به مسیح عرضه داشت : «ای استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها بیرون می‌کرد و متابعت ما نمی‌نمود؛ و چون متابعت ما نمی‌کرد، او را ممانعت نمودیم» ( لوقا 9: 49)  و یهودیان عیسی را متهم میکردند که او به واسطه بعزبول دیو ها را بیرون میکند و عیسی نیز قدرت بعزبول در اخراج ارواح را انکار ننمود  ( لوقا 11: 14) در مکاشفه 13: 3 درباره وحش چنین آ»ده که او توانایی درمان خود را دارد و همین کار سبب حیرت جهانیان می گردد." ویکی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم شفا یافت و تمامی جهان در پی این وحش در حیرت افتادند." و لذا از منظر کتاب مقدس برخی از شفا ها میتواند دارای منشا شیطانی نیز باشد.

پی‌نوشت:

[1]. انجیل یوحنا2 : 1-11
[2]. Wayne Grudem (ed.) Are Miraculous Gifts for Today: Four Views. (
[3]. Cessationist.
[4]. White, R. Fowler. "Richard Gaffin and Wayne Grudem: A Comparison of Cessationist and Noncessationist Argumentation." Journal of the Evangelical Theological Society 35, 173–81.
[5]. James Randi
[6]. One Million Dollar Paranormal Challenge
[7]. http://web.randi.org/the-million-dollar-challenge.html
[8]. Wilhelm, Joseph . "Charismata". The Catholic Encyclopedia III. Robert Appleton Company.
[9]. Guy P. Duffield and Nathaniel M. Van Cleave, Foundations of Pentecostal Theology, p. 337.
[10] منبع: مطالعات میدانی در میان مسیحیان تبشیری

بازنشر