آیا مسیحیان دستوری برای پوشش و حجاب خود ندارند؟

  • 1397/08/29 - 20:53
عهد عتیق بر داشتن پوشش و حجاب کامل توسط زنان تاکید دارد و زنان را از پوشیدن لباس مردانه نهی فرمود. iمچنین زنان بی حجاب و بی حیا را مستوجب مجازات میداند و آنها را تهدید می کند.

عهد عتیق بر داشتن پوشش و حجاب کامل توسط  زنان تاکید دارد و زنان را از پوشیدن لباس مردانه نهی فرموده :« متاع‌ مرد بر زن‌ نباشد، و مرد لباس‌ زن‌ را نپوشد، زيرا هر كه‌ اين‌ را كند مكروه‌ يَهُوَه‌ خداي‌ توست‌.»[1] همچنین زنان بی حجاب و بی حیا را مستوجب مجازات میداند و آنها را تهدید می کند: «از اين‌ جهت‌ كه‌ دختران‌ صهيون‌ متكبّرند و با گردن‌ افراشته‌ و غمزات‌ چشم‌ راه‌ مي‌روند و به‌ ناز مي‌خرامند و به‌ پايهاي‌ خويش‌ خلخالها را به‌ صدا مي‌آورند. بنابراين‌  خداوند  فرق‌ سر دختران‌ صهيون‌ را كَل‌ خواهد ساخت‌ و  خداوند  عورت‌ ايشان‌ را برهنه‌ خواهد نمود.»[2]

عهد جدید نیز  بر لزوم حفظ عفت  و پوشش مناسب توصیه هایی دارد، در نامه به قرنتیان اینچنین  سفارش شده است:

«امّا بدن برای بی‌عفتی نیست؛ بلکه برای خداوند است...؛ امّا کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، به خصوص نسبت به بدن خود گناه می‌کند.»[3] همچنین پولس به زنان جوان توصیه می کند تا شوهردوست‌ و فرزنددوست‌ باشند، و خردانديش‌ و عفيفه‌ و خانه‌نشين‌ و نيكو و مطيع‌ شوهرانِ خود كه‌ مبادا كلام‌ خدا متهّم‌ شود.[4] او زنان را از پوشیدن لباس جذاب بر حذر داشته و می گوید: « همچنين‌ زنان‌ خويشتن‌ را بيارايند به‌ لباس‌ مزيّن‌ به‌ حيا و پرهيز، نه‌ به‌ زلفها و طلا و مرواريد و رخت‌ گرانبها؛   بلكه‌ چنانكه‌ زناني‌ را مي‌شايد كه‌ دعوي‌ دينداري‌ مي‌كنند به‌ اعمال‌ صالحه‌.»[5] همچنین  دستور می دهد زنان در هنگام دعا و نیایش سرشان را بپوشانند :«  امّا هر زني‌ كه‌ سر برهنه‌ دعا يا نبوّت‌ كند، سر خود را رسوا مي‌سازد.»[6] پولس حکم می دهد:« اگر زنی سر خود را نمی‌پوشاند، پس اصلاً موهای خود را بچیند؛ و اگر برای زن شرم‌آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند. مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است...از همین‌رو، و به‌خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد.»[7]

آگوستین ازآبای بزرگ کلیسا در قرن چهارم میلادی میگوید همه زنان و حتی زنان متاهل باید سر خود را در کلیسا بپوشانند [8] لوتر و کالون دو مصلح بزرگ کلیسای پروتستان بر لزوم پوشش سر زنان  در هنگام عبادت تاکید داشتند[9]  کلیسا های ارتدکس از جمله کلیسای ارتدکس روس نیز پوشش سر هنگام ورود به کلیسا را برای زنان لازم میدانند [10] اما با این حال فرقه های تبشیری هیچ تاکیدی بر محدویت پوشش زنان  ندارند.[11]

پی‌نوشت:

[1]. تثنیه5:22
[2]. اشعیا 3: 16- 26
[3]. اول قرنتیان 6: 13 - 18
[4]. تیطس 2: 4-5
[5]. اول تیموتائوس 2: 9-10
[6]. اول قرنتیان 11: 5
[7]. اول قرنتیان 11: 7-10
[8]. - Augustine of Hippo. (1886). Letters of St. Augustin. In P. Schaff (Ed.), J. G. Cunningham (Trans.), The Confessions and Letters of St. Augustin with a Sketch of His Life and Work (Vol. 1, p. 588). Buffalo, NY: Christian Literature Company.
[9]. Susan C. Karant-Nunn, Merry E. Wiesner (ed.). Luther on Women: A Sourcebook. Cambridge University Press. p. 31.
[10]. Gdaniec, Cordula (1 May 2010). Cultural Diversity in Russian Cities: The Urban Landscape in the Post-Soviet Era Berghahn Books. p. 161. .
[11]. در پرسش حجاب در این زمینه به تفصیل صحبت شده است.

بازنشر