بهائیت: جامعه‌سازی یا استبداد خواهی؟!

  • 1397/08/16 - 08:51
مبلّغان بهائی مدعی‌اند هدف فرقه‌ی بهائیت، پرورش نسلی ناراضی از دنیای کنونی و پیشگام برای تحول آن می‌باشد. اما لازم است بدانیم که بر خلاف این ادعا، آموزه‌های پیامبرخوانده‌ی بهائیت در اصل، بر تثبیت نظام‌های دیکتاوری استوار بوده است. بنابراین چگونه جامعه‌سازی با بستن دهان اصلاح خواهان و ایجاد تغییرهای سازنده، سازگاری دارد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت در پرسش از مبلّغین بهائی، موضوع تناقض ادعای عدم رضایت بهائیان از جهان فعلی با استبدادخواهی در این فرقه را جویا شد:
پژوهشگر: آیا بهائیان از وضع کنونی جهان رضایت داشته و راه‌کار شما برای ساختن جهانی بهتر چیست؟!
مبلّغ بهائی: بهائیان و دوستانشان، ضمن قبول پیچیدگی‌های تحول اجتماعی، با ایجاد جوامعی در سطح محلی سعی می‌کنند افرادی را پرورش دهند که با توانایی‌ها و ویژگی‌های خاصی دغدغه‌ی پیشرفت تمدن را در سر دارند، از نظم و ساخت فعلی حاکم بر جهان رضایت ندارند و برای ساخت جهانی بهتر امید و اطمینان دارند.[1]
پژوهشگر: ادعای جامعه‌سازی و تلاش برای ساخت جامعه‌ای بهتر، در تضاد با باورهای پیامبرخوانده‌ی بهائیت است!
مبلّغ بهائی: خیر، هدف اصلی پیشوای ما بهاءالله، تغییر نظام حاکم بر جهان و پیشرفت تمدن بشری می‌باشد!
پژوهشگر: این صرفاً یک ادعای بدون دلیل است؛ چرا که در اصل، آموزه‌های پیامبرخوانده‌ی بهائیت بر تثبیت نظام‌های دیکتاتوری استوار بوده؛ همچنان که وی گفته است: «حقّ جلّ و عزّ مملكت ظاهره را به ملوک عنايت فرموده بر احدی جائز نه (: نیست) كه ارتكاب نمايد امری را كه مخالف رأی رؤسای مملكت باشد».[2] بنابراین چگونه جامعه‌سازی و نارضایتی از وضع موجود و در عین حال، عدم توانایی برای اعتراض و مخالفت با حکومت‌های خودکامه و اعمال تغییرهای سازنده، سازگاری دارد؟! از طرفی، چگونه دفاع پیامبرخوانده‌ی بهائی از استبداد را به مدنیت تعبیر و خود را عاملین تغییر وضع کنونی جهان معرفی می‌کنید؟! آیا این رفتار چیزی جز عوام‌فریبی و ارائه‌ی تصویری غیرواقعی از بهائیت است؟!

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از کانال‌های تبلیغی تشکیلات بهائیت.
[2]. حسینعلی نوری، اقتدارات و چند لوح دیگر، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 324.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.