بازهم نقل فضیلت در خواب!

  • 1397/04/21 - 23:42
حنابله در فضیلت‌تراشی برای احمد بن حنبل خواب‌های زیادی را ادعا کرده و همواره بیان می‌داشتند که احمد بن حنبل در خواب فلان شخص آمده و در حالی‌که با پرچم سبز بوده و یا از میان حجرالاسود بیرون آمده و یا موارد بسیار دیگر که ابن عساکر و خطیب بغدادی و دیگران از این نمونه خوابها را بسیار در کتاب خود نقل کرده‌اند.

حنابله در فضیلت‌تراشی برای احمد بن حنبل خواب‌های زیادی را ادعا کرده و همواره بیان می‌داشتند که احمد بن حنبل در خواب فلان شخص آمده و در حالی‌که با پرچم سبز بوده و یا از میان حجرالاسود بیرون آمده و یا موارد بسیار دیگر که ابن عساکر و خطیب بغدادی و دیگران از این نمونه خواب‌ها را بسیار در کتاب خود نقل کرده‌اند.
ایشان در خوابی، احمد بن حنبل را به گونه‌ای بالا بردند تا جایی که وی را هم‌صحبت با خداوند و نظاره‌گر روی خداوند باری تعالی معرفی کردند.
احمد بن محمد کندی در ضمن بیان خوابی ادعا کرد که خداوند از احمد بن حنبل پرسید: آیا به خاطر من کتک خوردی؟ و او در پاسخ گفت: بله! ای پروردگار! و خداوند به وی می‌گوید: «ای احمد! این صورت من است، به آن نگاه کن که به تو اجازه دادم به صورتم نگاه کنی.»[1]

پی‌نوشت:

[1]. خطیب بغداد، تاریخ بغداد او مدینه السلام، دار الکتبه العلمیه، بیروت، ج4، ص421

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.