گریه مجوس بر احمد بن حنبل، مدح یا ذم

  • 1397/04/20 - 22:57
اگر افکار و اعمال احمد بن حنبل موافق افکار و عقاید مجوس و یهود و نصارا باشد، این گریه در جهت موافقت و از دست دادن یک یار توجیه پذیر است. اما اگر احمد بن حنبل عقایدی در جهت خلاف عقاید با ایشان داشته باشد، چنین اقامه عزایی توجیه ناپذیر است.

از جمله مواردی که حنابله در فضیلت تراشی برای احمد بن حنبل بیان کردند گریه کردن و اقامه عزا توسط یهود، نصارا و مجوس است. چنانکه ورکانی در اظهار نظری می‌گوید: روزی که احمد بن حنبل از دنیا رفت، مسلمانان، یهودیان، نصارا و مجوس مراسم عزاداری به پا کرده و نوحه سرایی کردند.»[1]
حال جای این سؤال وجود دارد که گریه غیر مسلمانان بر جنازه احمد بن حنبل بر فرض صحت، چه توجیهی را می‌تواند داشته باشد؟
اگر افکار و اعمال احمد بن حنبل موافق افکار و عقاید مجوس و یهود و نصارا باشد، این گریه در جهت موافقت و از دست دادن یک یار، توجیه پذیر است. اما اگر احمد بن حنبل عقایدی در جهت خلاف عقاید با ایشان داشته باشد، چنین اقامه عزایی توجیه ناپذیر است. بنابراین گریه غیر مسلمانان یعنی یهود و مجوس و نصارا بر احمد بن حنبل نمی‌تواند دلیلی بر فضیلت احمد بن حنبل باشد.

پی‌نوشت:

[1]. «یوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم و النوح فی أربعه أصناف من الناس: المسلمین و الیهود و النصاری و المجوس.» خطیب بغدادی، تاریخ دمشق او مدینه السلام، دار الغرب الاسلامی، ج6، ص104. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.