تأثیر سید قطب بر جمعیت اخوان المسلمین مصر

  • 1397/04/13 - 15:24
سید قطب اگر چه از اعضای اخوان المسلمین نیست، ولی با اتخاذ مواضع شجاعانه و رادیکال تأثیرات زیادی بر اخوان المسلمین گذاشته است.

خلاصه مقاله
سید قطب از شخصیت‌هایی است که بر حرکت‌های اسلامی معاصر تأثیرات زیادی گذاشته است. سید قطب با نوشتن کتاب معالم فی الطریق تأثیرات زیادی بر اخوان المسلمین داشت و باعث شد که گروه‌هایی بر ضد حکومت مصر حرکات مسلحانه‌ای انجام دهند. پس از حسن البناء مرشدهای اخوان المسلمین قدرت لازم را نداشتند تا همه اعضای اخوان را راضی نگه دارند. سید قطب از این فرصت استفاده کرده و با اظهار عقایدی انقلابی و جهادی جوانان اخوان المسلمین را به خود جذب کرد؛ مهمترین علت تأثیرگذاری سید قطب بر اخوان المسلمین، موضع گیری‌های انقلابی و جهادی سید قطب بود، این در حالی بود که رهبران فکری اخوان المسلمین، اعضای جماعت را به قرائت قرآن، تعلیم و آموزش توصیه می‌کردند.

متن مقاله
سید قطب از شخصیت‌هایی است که بر حرکت‌های اسلامی معاصر تأثیرات زیادی گذاشته است. اخوان المسلمین مصر نیز تحث تأثیر افکار سید قطب، متحول شد و جریان‌های رادیکالی از درون آن شکل گرفت. امروزه نیز جریان‌های سلفی جهادی به افکار سید قطب اهمیت زیادی می‌دهند.
سید قطب با نوشتن کتاب معالم فی الطریق تأثیرات زیادی بر اخوان المسلمین داشت و باعث شد که گروه‌هایی بر ضد حکومت مصر حرکات مسلحانه‌ای انجام دهند. پس از حسن البناء مرشدهای اخوان المسلمین قدرت لازم را نداشتند تا همه اعضای اخوان را راضی نگه دارند. سید قطب از این فرصت استفاده کرده و با اظهار عقایدی انقلابی و جهادی جوانان اخوان المسلمین را به خود جذب کرد.
سید قطب بر خلاف رهبران اخوان المسلمین با نگاه منفعلانه اسلام به مواضع تمدن غربی مخالفت کرد. او در کتاب معالم فی الطریق جامعه مصر را چنین توصیف کرد. ما امروز در جاهلیتی مشابه جاهلیتی که به هنگام ظهور اسلام وجود داشت و بلکه تاریک‌تر از آن به سر می‌بریم. تمامی آن‌چه در اطراف ماست تصورات و عقاید مردم، عادات و تقالید آن‌ها، منابع فرهنگشان، هنرها و ادبیاتشان، مقرارت و قوانین‌شان، همه جاهلی است... این‌ها همه محصول این جاهلیت است.[1]
بنابراین مهم‌ترین علت تأثیرگذاری سید قطب بر اخوان المسلمین، موضع گیری‌های انقلابی و جهادی سید قطب بود؛ زیرا سید قطب بر خلاف رهبران اخوان المسلمین چون هضیبی و زینب غزالی، جوانان را به مبارزه علیه طاغوت تشویق می‌کرد. این در حالی بود که رهبران فکری اخوان المسلمین، اعضای جماعت را به قرائت قرآن، تعلیم و آموزش توصیه می‌کردند، در این میان سید قطب با مواضع رادیکالی، در بین جوانان جماعت اخوان المسلمین مورد پذیرش قرار گرفت و تأثیراتش را بر آنان گذاشت.[2]

پی‌نوشت:

[1]. قطب، سید، معالم فی الطریق، مترجم: محمودی، تهران، نشر احسان، 1979م، ص1-2.
[2]. رفعت، سید احمد، النبلی المسلح، قاهره، مکتبه مدبولی الصغیر، 1991م، ص182.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.