مکتب قرآن کردستان از ظهور تا کنون

  • 1397/04/10 - 22:54
کاک احمد مفتی زاده موسس مکتب قرآن کردستان است. مواضع مکتب قرآن کردستان بسیار نزدیک به سلفیه است، هر چند با سلفیه نیز متفاوت است.

خلاصه مقاله
جریان مکتب قرآن توسط احمد مفتی‌زاده در دهه 40 شمسی پایه‌ریزی شد و در حال حاضر در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی طرفدارانی دارد؛ مفتی‌زاده به اتهام عضویت در حزب دموکرات به زندان افتاد و در زندان به این نتیجه رسید که بزرگ‌ترین درد بشریت، دور شدن از قرآن و سنت است. وقتی در سال 1342 از زندان آزاد شد، فعالیتش را از مسجد سید مصطفی سنندج آغاز کرد و در سال 56 در سنندج مدرسه‌ای به نام مدرسه قرآن تأسیس کرد. وی در ابتدای انقلاب همراه مردم، علیه شاه قیام کرد و پس از پیروزی انقلاب از سیاست کناره گرفت و به جهت کارهایی علیه امنیت کشور در 1361 به مدت 10 سال به زندان افتاد و در سال 71 پس از آزادی از زندان درگذشت. طرفداران مکتب قرآن در دو طیف افکار او را ادامه دادند و فهم مفتی‌زاده از کتاب و سنت برای پیروانش بسیار ارزشمند است و به آن عمل می‌شود.

متن مقاله
یکی از جریان‌هایی که در دهه‌های اخیر در غرب کشور رشد کرده است، جریان مکتب قرآن است. این جریان توسط شخصی به نام احمد مفتی‌زاده پایه‌ریزی شد و بعد از او توسط شاگردانش ادامه پیدا کرد و در حال حاضر در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی طرفدارانی دارد.
نحوه شکل‌گیری مکتب قرآن به دهه 40 شمسی بر می‌گردد، زمانی که احمد مفتی‌زاده به اتهام عضویت در حزب دموکرات به زندان افتاد. وی در زندان خواب‌هایی دید که منشأ تغییرات فکری اساسی در وی شد. او در زندان به این نتیجه رسید که بزرگ‌ترین درد بشریت، دور شدن از قرآن و سنت است. به همین جهت وقتی در سال 1342 از زندان آزاد شد، فعالیت خود را از مسجد سید مصطفی سنندج آغاز کرد. سپس در سال 56 شمسی در سنندج مدرسه‌ای به نام مدرسه قرآن تأسیس کرد.[1]
کاک احمد مفتی‌زاده در ابتدای انقلاب همراه مردم علیه شاه قیام کرد و رهبری تظاهر کنندگان سنندج را برعهده گرفت. پس از پیروزی انقلاب خواهان مسائلی بود که با مسئولین در میان گذاشت، ولی وقتی دید که به خواسته‌های خود نمی‌رسد، در آبان 1358 از سیاست کناره گرفت و از سنندج به کرمانشاه هجرت نمود و در سال 1359 مدرسه قرآن را به مکتب قرآن تغییر داد.[2]
کاک احمد به جهت برخی از کارها علیه امنیت کشور در 1361 به زندان افتاد و حدود 10 سال را در زندان گذراند. وی در 13 مرداد 71 از زندان آزاد شد و پس از مدتی در همان سال از دنیا رفت. طرفداران مکتب قرآن پس از مرگ کاک احمد مفتی‌زاده، اختلاف کرده و به دو طیف اکثریت و اقلیت تقسیم شدند. اکنون شاگردان وی چون فاروق فرساد، حسن امینی و سعدی قریشی افکار او را ادامه دادند. مکتب قرآن کردستان در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... فعالیت دارد.
نکته جالب توجه این‌که همه تصمیمات مکتب قرآن بر اساس مبانی مفتی‌زاده از کتاب و سنت است. یعنی فهم مفتی‌زاده از کتاب و سنت، برای پیروان مکتب قرآن بسیار ارزشمند است و به آن عمل می‌شود.[3]

پی‌نوشت:

[1]. سایت اصلاح، مکتب قرآن، چگونگی تأسیس، اهداف و برنامه های آن.
[2]. سایت اصلاح، مکتب قرآن، چگونگی تأسیس، اهداف و برنامه های آن.
[3]. عبدالملکی، پیام، جریان مکتب قرآن کردستان، قرائتی نو در سلفی گری، دو فصلنامه علمی تخصصی سلفی پژوهی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1395، ص72.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.