تناقض‌گوئی نورعلی الهی در روی آوردن به مشاغل اجتماعی

  • 1397/04/16 - 23:36
نورعلی الهی، یک‌باره به مشاغل اجتماعی و اداری روی آورد. او، در یکجا علت ورود خود به امور اداری را، دستور سلطان اسحاق دانسته اما او درجایی دیگر در سخنی متناقض با ادعای قبلی خود، علت ورود به مشاغل اداری را، ترس از دستگیری توسط دولت وقت، اعلام می‌کند.

مطلب اجمالی

نورعلی الهی، بنیان‌گذار جریان "مکتب" در فرقه اهل حق، در سن 34 سالگی یک‌باره گوشه‌نشینی و کِسوت درویشی را کنار گذاشت و با برداشتن عمامه و کوتاه کردن محاسن و گیسویان خود به مشاغل اجتماعی و اداری روی آورد. [آثار الحق، ج 1، پاورقی ص 627] نورعلی الهی، در یکجا علت ورود خود به امور اداری را، دستور سلطان اسحاق دانسته و چنین ادعا می‌کند که: «زمانی به زیارت حضرت سلطان رفته بودم، ایشان مانند سابق با لباس روحانی ظاهر نشدند و لباسی مثل سربازهای قدیمی عراق به تن داشتند. من در دلم تعجب کردم، ایشان که متوجه شده بودند فرمودند: تو هم باید لباست را عوض کنی و در اداره کارکنی و نباید فقط به هدایت چند نفر در اینجا اکتفا کنی.»[ج 2، گفتار 74، ص 25] اما او در جایی دیگر در سخنی متناقض با ادعای قبلی خود، علت ورود به مشاغل اداری را ترس از دستگیری توسط دولت وقت اعلام  می‌کند و می‌گوید: «در سال 1309 وارد خدمت دولت شدم. در همان سال پیش از ورود به خدمت، منزل یکی از دوستانم که قاضی بود سکونت داشتم. در آن موقع قسمتی از کردستان و لرستان شلوغ بود وعده زیادی را می‌گرفتند. روزی دوستانم خبر دادند که اسم من هم جزو لیستی است که قرار است بازداشت شوند. با اینکه اصلاً دخالتی در ماجرا نداشتم ولی با مشورت با دوستم بهترین راه را این دیدم که وارد خدمت دولت شوم. به‌این‌ترتیب تقاضایی دادم و بعداً هم‌کلاس قضایی را دیدم و وارد دادگستری شدم.»[ج 2، گفتار 54، ص 19] مطالب مذکور حاکی از تناقض‌گویی در کلام نورعلی الهی، زیرا او در جایی مدعی است به دستور سلطان اسحاق به مشاغل اجتماعی روی آورده است و در جایی دیگر گویا سخن خود را فراموش کرده و می‌گوید از روی ترس از دستگیری، شاغل شدم.

پی‌نوشت:     
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 2، چاپ دوم، تهران، جیحون، 1373، گفتار 54، ص 19؛ گفتار 74، ص 25  
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373،  پاورقی ص 627

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.