تکفیر نکردن کافر و عدم اقتضای کفر به خداوند

  • 1397/02/12 - 00:36
افراط که شاخصه اصلی در اندیشه سلفیان جهادی است، در قاعده ای به نام قاعده تکفیر کافر متجلی می‌شود. این در حالی است که برخی از جریانات سلفی خود این قاعده را قبول ندارند و معتقدند که هر کس کافری را کافر نداند حداکثر فاسق است و می‌گویند این قاعده از اجتهادات علماء است، لذا کسیکه با قاعده‌ای از قواعد علما (قواعدی اجتهادی) مخالفت کند، حتی فاسق هم نیست.

سلفی‌های تکفیری معتقدند که عدم التزام به قاعده «من لم یکفر الکافر فهو کافر» منجر به تکذیب خداوند و رد قرآن خواهد شد. یعنی اگر شخص مسلمان، مسلمانی که توسل یا استغاثه انجام دهد را تکفیر نکند، مساوی با کفر وی خواهد بود، یعنی از عدم تکفیر کافر، کفر شخص را اثبات می‌کنند.
برخلاف سلفی‌های تکفیری، برخی از سلفیان و صوفیان چنین قاعده‌ای را نفی کرده‌اند و معتقدند که این قاعده از اجتهادات علماء است، یعنی قاعده اجتهادی است، لذا کسی‌که با قاعده‌ای از قواعد علما (قواعدی اجتهادی) مخالفت کند، فاسق نمی‌شود تا چه رسد بخواهد کافر شمرده شود و از دین خارج گردد. خود جریانات سلفی با این موضوع در تعارض هستند. برخی جریانات دیگر سلفی را به این دلیل مورد نقد قرار می‌دهند.
«برخی مدعیان سلفیت معتقدند که قاعده «من لم یکفر الکافر..» از اجتهادات علما است و روشن است که مخالفت با علما نه تنها کفر نیست، بلکه حتی فسق نخواهد بود.»[1]

پی‌نوشت:

[1]. الرد الوافر في مناقشة المخالفين في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.