کاری که اشرف افغان نکرد، فریدونِ افغان کرد...

  • 1397/01/26 - 13:03
فریدون جنیدی (متولد 1318 در نیشابور) که اصالتی افغان دارد، امروزه یکی از سران باستانگرایی در این سرزمین است. او در تصحیح شاهنامه، دست به تیشه برد و بیش از 30 هزار بیت از مجموعِ 60 هزار بیتِ شاهنامه را الحاقی نامید. جنایتی بزرگ که با اعتراض شدید اساتید و شاهنامه پژوهان مواجه شد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فریدون جنیدی (متولد 1318 در نیشابور) که اصالتی افغان دارد، امروزه یکی از شاهنامه‌پژوهان مشهور و از سران باستانگرایی در این سرزمین است. او چند دهه از زندگی خود را صرف ویراستاری شاهنامه کرد تا بنا بر پندار خود، بیت‌های افزوده شاهنامه را از آن‌ها جدا کند. لیکن مع الاسف در پایان راه مدعی شد که بیش از نیمِ شاهنامه زائد است و در طول زمان به این کتاب اضافه شد...! پس دست به تیشه برد و هر جای شاهنامه که مطلوب توهمات و تخیلاتش بود را ثبت و هر جا که برای منافعش ناپسند بود را کنار زد... او بیش از 30 هزار بیت از مجموعِ 60 هزار بیتِ شاهنامه را الحاقی نامید. کاری که با اعتراض شدیدِ اساتید ایران‌شناس و دلسوزان مواجه شد. در واقع کاری که چنگیز مغول و اشرف افغان نکردند، فریدون افغان یک تنه انجام داد و به اسمِ نجات شاهنامه از زوائد، دست و پای آن را برید... خیانتی که اساتید دلسوز شاهنامه‌پژوه همواره با آه و اندوه از آن یاد می‌کنند.[1] او که به نوعی لیدر فکری نوزرتشتیان محسوب می‌شود، در سال 1387 کتاب خود در تصحیح شاهنامه و در حقیقت جنایت خود را به چاپ رساند.[2] او و اثرش نمونه بارزِ تاریخ‌پژوهی دلبخواهیِ باستانگرایانه هستند. که به هیچ حقیقت و هیچ امر مُکرّمی پایبند نیستند. بلکه همه چیز را به معیار سود و منفعت خود می‌سنجند. اگر چیزی به کامشان باشد، که باشد. اما اگر نباشد، نباید باشد! این همه منطقِ این جماعت است.

پی‌نوشت:

[1]. مجله فردوسی، دوره جدید، شماره 78، تیر 1388، ص 31-32.
[2]. شاهنامه فردوسی، تصحیح فریدون جنیدی، تهران: نشر بلخ، 1387.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

من نخست گمان میکردم این جناب فریدون جنیدی دلسوز ایران هستند ، ولی گفته های ایشون درباره زبان پارسی و کوروش و داریوش و ساسانیان رو که خوندم ، دریافتم که ایشون دلشون جای دیگریست این آقا در پی اینه که زبان پارسی رو به اشکانیان پیوند بده و پارسی باستان رو نادیده بگیره و پارسیگ رو هم پارتی بنامه ! تا اینجوری از زبان پارسی سهمی هم به مردم افغانستان کنونی بده آقای جنیدی خودت هم خوب میدونی که در اواخر حکومت هخامنشیان زبانی ساده تر ، از پارسی باستان ، در دربار هخامنشیان به کار میرفته که همین پارسی میانه یا پارسیک بوده این واژه پهلوی یا پهلویک هم تنها یک پز بوده به نشانه پهلوان بودن یا پهلوانی کردن و نه زبان ما زبانی بنام پهلوی نداشتیم پس تلاش بیهوده نکن تازه خود پارتها که ویشتاسب پدر داریوش ساتراپ اونها بوده هم هیچ ربطی به سرزمینی که امروزه افغانستان نامیده میشه نداشتند میشه بگی کدام یک از پایتختهای اشکانیان در درون سرزمینی بوده که امروزه افغانستان نامیده میشوند ؟ فریدون جنیدی تو‌ نمونه بارز متل ، نمک میخورند و نمکدون میشکنند هستی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.