ماهیت آیین یاری

  • 1397/02/09 - 12:04
از تطبیق مبانی اعتقادی آیین یاری با برخی از نحله‌ها و فرق غالی روشن می‌شود وجه اشتراک غلات و آیین یاری، در موضوعاتی مانند: "ظهور و تجلی"، "دونادون" و "حلول" امری غیرقابل‌انکار است و پیشینه اعتقادی غلات، گویای این واقعیت است که رد پای آرای زرتشتی، مجوسی و مانویی در آن هویدا است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– از تطبیق مبانی اعتقادی آیین یاری با برخی از نحله‌ها و فرق غالی روشن می‌شود وجه اشتراک غلات و آیین یاری، در موضوعاتی مانند: "ظهور و تجلی"، "دونادون" و "حلول" امری غیرقابل‌انکار است و پیشینه اعتقادی غلات گویای این واقعیت است که رد پای آرای زرتشتی، مجوسی و مانویی در آن هویدا است و در سیر شکل‌گیری آیین یارسان، پیروان غلات در تلاقی با حکمت ذوقی ایران باستان که معمولاً از پیروان زرتشتی و مجوسی بوده‌اند، تأثیر شایانی گرفته‌اند.  تأثیر پذیری از ادیان باستانی ایران در غلات در قرن‌های اول و دوم به‌صورت محدود بوده است و در قرن‌های بعدی که اندیشه غلات تحت عنوان آیین یارسان شکل گرفت و ساماندهی شد، به اوج خود رسید و به همین سبب در برخی از مباحث هستی‌شناسی، برخی از واژه‌ها و عبارات دین زرتشت در کلام یاری دیده می‌شود. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 147] بنابر شواهد ارائه شده، اهل حق از فرق غالی محسوب می‌شود که در طول شکل‌گیری خود متأثر از ادیان باستان ایران بوده است و وجود برخی از تفکرات ادیان باستانی ایران نمی‌تواند دلیل بر استقلال آیین یاری از دین اسلام باشد.  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 147

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.