توهین پولس به نماینده عیسی مسیح (ع)

  • 1397/01/29 - 11:41
پس از حضرت عیسی مسیح (ع) شخصی به نام پولُس به تحریف و دست بردن در آموزه‌های الهی اقدام کرد و دین آسمانی مسیح را زیر و رو کرد. این شخص در این مسیر، به مخالفت با شریعت الهی پرداخت و مروجین احکام دینی را مورد توهین و ناسزا قرار می‌داد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از حضرت عیسی مسیح (ع) شخصی به نام پولُس به تحریف و دست بردن در آموزه‌های الهی اقدام کرد و دین آسمانی مسیح را زیر و رو کرد. در واقع بیشتر مسیحیان امروز، مسیحی نیستند. بلکه پولُسی هستند. امروزه مسیحیان طبق آموزه‌های پولُس معتقدند که خدا با فدا شدن عیسی مسیح، بار سنگین انجام شریعت را از دوش ما برداشت و اگر کسی بخواهد با اعمال شریعت (احکام دینی) به نجات برسد ملعون است! این در حالی ست که حضرت عیسی مسیح (ع) هم طبق تعالیم اسلام و هم طبق کتاب مقدس مسیحیان، خود اهل انجام شریعت بود و به احکام دینی (مثل روزه و قربانی و ختنه و...) عمل می‌کرد.
بر اساس آموزه‌های اسلامی و حتی طبق کتاب مقدس مسیحیت، حضرت عیسی (ع) شخصی به نام شمعون صفا (ملقب به پطرس) را جانشین خود قرار داد و کلیدهای پادشاهی و شبانی مسیحیان را به او سپرد و به او فرمود: «آنچه برزمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد.» (متی 16 : 19 ؛ یوحنا 21 : 16) جالب اینکه شمعون صفا، شخصیتی شریعت محور و از حامیان و مروّجین سرسخت شریعت بود. اما پولس نه تنها برای او ارزشی قائل نمی‌شود، بلکه با او در مساله «تاثیر شریعت در نجات»  مخالفت می‌کند. (غلاطیان 2 : 11) پولس حتی پا را فراتر گذاشته، طرفداران شریعت (از جمله شمعون صفا یا همان پطرس) را سگ خطرناک و شیطان صفت می‌خواند. (ترجمه تفسیری کتاب مقدس، فیلیپیان 3 : 2)
بالاخره پطرس طبق گفته عیسی مسیح (ع) «پادشاه  و شبان» است و یا  به گفته پولس، «شیطان صفت و ...»؟!

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.