اندیشه اهل حق در تجلی ذات قبل از علی(ع)

  • 1397/01/03 - 10:50
بنابر اندیشه یارسان، تجلی ذات الهی به‌صورت آشکار در انسان از عصر حضرت علی (ع) اتفاق افتاده است و قبل از آن از آدم (ع) تا خاتم (ص) مرحله تجلی صفات الهی بوده است. اما اندیشه اهل حق در برابر این سخن که ذات از آغاز آفرینش نقش‌آفرین بوده است، چگونه تا عصر حضرت علی (ع) در کسی جلوه گره نبوده است، ناتوان است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بنا بر اندیشه یارسان، تجلی ذات الهی به‌صورت آشکار در انسان، از عصر حضرت علی (علیه‌السلام) اتفاق افتاده است و قبل از آن از آدم (علیه‌السلام) تا خاتم (صلی‌الله علیه و آله) مرحله تجلی صفات الهی بوده است. در این اندیشه  شخص متجلی از ذات الهی، واسطه فیض خداوند به موجودات است. پس این ذات که از آغاز آفرینش موجودات روحانی و مادی نقش‌آفرین بوده است، در وجود انسان‌ها شایسته نیز جلوه‌گر بوده است. [تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 228-227] حال از اهل حق سؤال می‌شود: این ذات که از آغاز آفرینش نقش‌آفرین بوده است، چگونه تا عصر حضرت علی (علیه‌السلام) در کسی جلوه گره نبوده است؟ این مطالب حاکی از ناتوانی و بی‌پایه و اساس بودن اندیشه‌های اهل حق است. و باید به سرسپردگان این مسلک گفت اگر واقعاً شما به دنبال حقیقت هستید، باید به منابع وحیانی تمسک کنید که خالی تحریف و افسانه‌سازی های بیهوده است.  

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 228-227

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.