سابقه تکفیر در زرتشتی‌گری

  • 1397/01/15 - 11:35
هم در تاریخ قدیم زرتشتی و هم در تاریخ معاصر، شاهد موارد متعددی تکفیرِ زرتشتیان به دست برخی موبدان بوده‌ایم که رهبران زرتشتی، دیدگاه‌های متفاوتِ هم‌طیفان خود را برنتافته و با قتل و اعدام و گاهی با لعن و نفرین پاسخ آنان را می‌دادند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در هر دین و مکتبی، چه بسا تکفیر دیگر پیروان آن طریقت از سوی بری افراد، امری مرسوم باشد. در تاریخ زرتشتیگری نیز فراوان به این مورد برمی‌خوریم. قابل توجه آنانی که مدعی هستند در تاریخ زرتشتی؛ تکفیر وجود نداشته و ندارد! قابل توجه آنانی که به اسلام طعنه می‌زنند!
در تاریخ قدیم زرتشتی، متعدداً شاهد موارد تکفیر هستیم. از آن دسته می‌توان به تکفیر مزدک و پیروانش توسط موبدان زرتشتی اشاره کرد که در نتیجه آن بیش از 100 هزار تن زرتشتیِ دگراندیش به دست موبدان کشته شدند.[1] از این دست موارد در تاریخ زرتشتی زیاد است.
در تاریخ معاصر زرتشتی و حتی پیش از آن یعنی از قرن 19 میلادی به این سو نیز شاهد موارد متعددی تکفیرِ زرتشتیان به دست برخی موبدان بوده‌ایم که رهبران زرتشتی، دیدگاه‌های متفاوتِ هم‌طیفان خود را برنتافته و لب به طعن و لعن و نفرین هم باز می‌کردند.[2]
       
پی‌نوشت:
[1]. بنگرید به: «سرنوشت مزدک و پیروانش»
[2]. مانکجی نوشیروانجی دهالا، خداشناسی زرتشتی، برگردان به فارسی موبد رستم شهزادی، تهران: مؤسسه انتشارات فروهر، 1377، ص 9.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.