مدفن گذشتگان اهل حق، ردیه‌ای بر یارسانیزم

  • 1396/12/13 - 13:30
علیرغم اینکه مدفن سلطان اسحاق و بزرگان فرقه اهل حق به سمت مکه معظمه است و سیر مستمر سرسپردگان این فرقه نیز بر مراعات قبله اسلامی است، گروهی از پیروان فرقه اهل حق که بر طبل استقلال اهل حق از دیگر ادیان مخصوصاً دین مبین اسلام، می‌کوبند، خلاف این سیره را خواستار هستند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– علیرغم اینکه اکثر پیروان فرقه اهل حق، خود را مسلمان معرفی می‌نمایند، [برهان الحق، ص 6 و 10؛ دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] اما برخی از پیروان فرقه اهل حق که سعی دارند، این مسلک را دین مستقل معرفی نمایند و در بین اهل حق به «یارسانی» مشهور هستند، مکان دفن سلطان اسحاق"پِردیوَر" را قبله اهل حق معرفی می‌کنند و معتقد هستند که پیروان این مسلک باید کفن‌ودفن اموات را باید به سبک آیین یارسان و روبه مقبره سلطان اسحاق انجام دهند.[نگاهی گذرا به تاریخ و فلسفه اهل حق (یارسان)، 123] این در حالی است که مدفن سلطان اسحاق و عموم بزرگان و پیشوایان اهل حق به سمت کعبه معظمه می‌باشد. [برهان الحق، ص 574] و اکثر خاندان‌های اهل حق نیز مراعات قبله اسلامی را می‌کنند. [پژوهشی دقیق: اهل حق تاریخچه فقه عقاید، صص 128-122] حال باید به پیروان فرقه اهل حق گفت: آیا افراد مذکور به سبب القای دین مستقل، به دنبال ایجاد موقعیت اجتماعی برای خود نیستند؟ اگر یارسانی‌ها خود را پیرو سلطان اسحاق می‌دانند، چرا روش اهل حق در دفن اموات به سمت کعبه معظمه، که راه و روش بزرگان فرقه اهل حق است، مخالفت می‌کنند؟ بنابراین جهت مدفن سلطان اسحاق و بزرگان دیگر و سیره مستمر سرسپردگان اهل حق در مراعات قبله اسلامی، حاکی از بی‌اساس بودن، "یارسانیزم" و القای دین مستقل اهل حق است و نشانگر این است بزرگان اهل حق خود را پیرو دین مبین اسلام می‌دانستند.

پی‌نوشت:  
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 6 و 10 و 574 
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی،  دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 660  
محمدی، محمد، پژوهشی دقیق: اهل حق تاریخچه عقاید فقه، چاپ اول، تهران، پازینه، 1384، صص 128-122
مرادی،  گل مراد، نگاهی گذرا به تاریخ و فلسفه یارسان، چاپ اول، آلمان، هایدلبرگ،  1986 م، ص 123 طبق فایل کتاب.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.