تاثیر از ادیان دیگر نشانه ازلی بودن اهل حق!

  • 1396/12/13 - 13:08
برخی از سرسپردگان فرقه اهل حق که تلاش دارند این فرقه را دین مستقل معرفی نمایند، معتقد هستند کیش اهل حق که مملو از عقاید و آراء و ذخایر معنوی ایران باستان مانند آیین زرتشتی، مانویی و مزدکی و همچنین از اسلام و آیین مسیحی و کلیمی و افکار فرقه‌های دیگر تصوف پس از اسلام می‌باشد و این نشانگر ازلی بودن آیین یارسان است نه التقاطی بودن آن.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از سرسپردگان فرقه اهل حق که تلاش دارند این فرقه را دین مستقل معرفی نمایند، معتقد هستند کیش اهل حق که مملو از عقاید و آراء و ذخایر معنوی ایران باستان  مانند آیین زرتشتی، مانویی و مزدکی و همچنین از اسلام و آیین مسیحی و کلیمی و افکار فرقه‌های دیگر تصوف پس از اسلام می‌باشد، و این نشانگر ازلی بودن آیین یارسان است نه التقاطی بودن آن، زیرا که در هر دوره از ظهور توسط یکی از صاحبان ذات،  بخشی از اسرار روز ازل در آن دین هویدا گشته تا اینکه در دوره سلطان اسحاق در قرن هشتم هجری تمام اسرار روز ازل برای یاران آشکار شد و همه یاران متحد و منسجم شدند. [آداب و ارکان یارسان، صص 235-234]  حال باید از اینان پرسید: اگر این آیین ازلی بوده، چرا بعد از آن ادیان آسمانی دیگر آمدند؟ شما که خود معتقد هستید اولین تجلی خداوند متعال، علی (علیه‌السلام) است. [آداب و ارکان یارسان، ص 56] حال این سخن شما چگونه با ازلی بودن این آیین سازگاری دارد؟ سلطان اسحاق و یاران او همه مسلمان بوده‌اند، شما چگونه مدعی آیینی ازلی هستید؟ یارسان چه دین ازلی است که هر بخش از آن در ادیان آسمانی بعد از خود، هویدا شده است؟ اگر یارسان دین ازلی است، چرا در هیچ منبع تاریخی سخنی از آن نیست؟ بنابراین، سخنان این گروه از اهل حق تنها به جهت جاه‌طلبی و ایجاد موقعیت و مقام در میان پیروان آیین یارسان است.  

پی‌نوشت:  
هاموش، آداب و ارکان یارسان، کرند غرب، 1386، صص 235-234 و 56

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.