نورعلی الهی و مقایسه قرآن و سرانجام

  • 1396/12/12 - 13:33
نورعلی الهی مؤسس جریان "مکتب" در فرقه اهل حق، علیرغم اینکه خود را پیرو شریعت محمدی معرفی می‌نماید، قرآن را با کتاب سرانجام، مقایسه می‌کند درحالی‌که سرانجام حاوی افسانه‌سازی و نقل‌های اساطیری است و بخش اعظمی از آن که اشعار سروده شده توسط سلطان اسحاق ویاران اوست، از بین رفته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– نورعلی الهی مؤسس جریان "مکتب" در فرقه اهل حق، علیرغم اینکه خود را پیرو شریعت محمدی معرفی می‌نماید، [آثار الحق، ج 1، گفتار 1568، ص 492] مدعی است که کتاب "سرانجام" که کتاب مقدس اهل حق است، عین قرآن است. او می‌گوید:«سرانجام عین قرآن است و هرکس قرآن را فهمید، سرانجام را می‌فهمد و هرکس سرانجام را فهمید، قرآن را فهمیده است.» [آثار الحق، ج 1، گفتار 1578، ص 495] حال باید به مریدان مکتب انحرافی نورعلی الهی گفت: اولاً‍ً بسیاری از کلام‌های فرقه اهل حق که تحت عنوان کتاب سرانجام جمع‌آوری‌شده است، آمیخته با افسانه‌سازی و نقل‌های اساطیری است. با این وجود نورعلی الهی چگونه قرآن را با آن مقایسه می‌کند؟ ثانیاً به اذعان بسیاری از بزرگان، کلام دان و کلام خوان اهل حق، بخش اعظمی از کلام سرانجام که اشعار سروده شده توسط سلطان اسحاق و یاران اوست، از بین رفته است. شما چگونه آن را با قرآن قیاس می‌کنید و حال‌آنکه با ادله مُتقن و تصریح قرآن کریم، این کتاب آسمانی از کاستی‌هایی همچون کتاب سرانجام مبراست.  

پی‌نوشت:  
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، ص 492، 495

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.