نورعلی الهی و روزه بانوان

  • 1396/12/06 - 21:48
نورعلی الهی که مدعی است پیرو شریعت محمدی است و بیان می‌کند که باید دستورات شرع را طابق النعل بالنعل رعایت کرد، او معتقد است که هرچند بانوان در شریعت اسلامی در ایام عادت ماهانه از گرفتن روزه معاف هستند، ولی در این ایام بانوان باید «روزه مرنو» را انجام دهند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– نورعلی الهی که مدعی است پیرو شریعت محمدی [آثار الحق، ج 1، گفتار 1568، ص 492] و مکتب علوی است [برهان الحق، ص 7،10، 14، 297،298] و بیان می‌کند که  باید دستورات شرع را طابق النعل بالنعل رعایت کرد، معتقد است که هرچند که بانوان در شریعت اسلامی در ایام عادت ماهانه از گرفتن روزه معاف هستند، ولی در این ایام  بانوان باید «روزه مِرنو» را بگیرند او می‌نویسد: «طبق دستور مسلک اهل حق، در حالت حیض و نفاس باید آن سه روز نیت مرنوی را روزه‌دار باشند. ولی اگر بیم خطر جانی یا بیماری پیش آید، می‌توانند به‌شرط مهلت روزه‌دار نباشند و پس از رفع نقاهت قضا کنند.»[برهان الحق، ص 588] درباره اصل این روزه باید گفت: اولاً این روزه بدعتی است که توسط سلطان اسحاق گذاشته‌شده است و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. ثانیاً اگرهم چنین روزه‌ای وجود داشته باشد، که ندارد، مگر نورعلی الهی مدعی تبعیت از احکام اسلامی نیست؟ پس چرا خلاف آن سخن می‌گوید؟ آیا چنین مخالفت‌های چهره از نگرش باطل نورعلی الهی بر نمی‌دارد؟  

پی‌نوشت:  
الهی، نورعلی، آثار الحق،  ج1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، گفتار 1568، ص 492 
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 7، 10، 14، 297، 298، 588

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.