یارسانیزم و کلام اهل حق

  • 1396/10/17 - 10:35
فرقه اهل حق اهمیت بسیار زیادی برای کلام‌های خود قائل هستند و مهم‌ترین بخش از این کلام‌ها را "سرانجام" نامیده‌اند که توسط سلطان اسحاق، یاران و مقامات روحانی بیان‌شده است اما جریان یارسانیزم این کلام‌ها را تحریف‌شده می‌دانند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– فرقه اهل حق اهمیت بسیار زیادی برای کلام‌های خود قائل هستند و مهم‌ترین بخش از این کلام‌ها را "سرانجام" نامیده‌اند که توسط سلطان اسحاق، یاران و مقامات روحانی بیان‌شده است که به کلام "پردیوری" نیز مشهور است. اهل حق عمل به دستورها  و قوانین آن را شرط اهل حق بودن شمرده‌اند. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 42] اما جریان یارسانیزم این کلام‌ها را تحریف‌شده می‌دانند و می‌نویسند:" این کلام‌ها به خاطر شفاهی بودن آن سبب گردیده تا در طول زمان از تعداد ابیات و بندهای آن رفته‌رفته کاسته شود، و یا به خاطر پیچیدگی در معنای اصطلاحات، حذف و یا جایگزینی واژه داشته باشیم. تا جایی که کلام خوان به خاطر معنا بخشیدن به بیت یا حذف لغتی مجبور به آوردن چند لغت گردیده و این خود سبب گردیده تا وزن بیت تغییر پیدا کند، یا به خاطر ارادت خاص به ذوات در حین قرائت کلام که با آواز خوانده می‌شده از این اسماء استفاده نموده و همان اسماء نیز در وسط پنج هجای اولیه باقی می‌مانده تا بیت و مصرع  کلامی افزون‌تر از ده هجا گردد."[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 252] حال از اهل حق باید پرسید اگر کلام‌های شما چنین منحرف‌شده که یارسانیزم می‌گوید، چرا عمل به آن را لازم می‌دانید؟ به یارسانیزم باید گفت از کجا معلوم که شما به خاطر اهداف خود دست به تحریف دوباره این کلام‌ها نزنید؟

 پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 42 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 252

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.