تکفیری ها و خرق معیار دارالاسلام

  • 1396/10/11 - 16:01

در بین فقها در تاریخ معنای دارالاسلام و دارالکفر معنای مهم و موثر در تبیین مفاهیم اسلامی است که احکام بسیاری بر آن متفرع می‌شود. این در حالی است که بر خلاف گروه‌های تکفیری علما با اختلافاتی که دارند همیشه در فهم دارالاسلام یک معنای جامعی ر ا فهمیده‌اند

از جمله مسائل مورد اختلاف علمای اسلام در زمینه تشخیص ملاک برای دارالاسلام از دارالکفر است. هر یک از علما بر اساس برداشتی که از دارالاسلام داشته‌اند ملاکاتی را در تشخیص آن در نظر گرفته و بر اساس آن تعاریفی در این زمینه بیان داشته‌اند.
برخی از علما ملاک در تشخیص دار‌الاسلام از دارالکفر را اکثریت مسلمانان دانسته‌اند. برخی دیگر ملاک در تشخیص دارالاسلام را اقامه شعائر اسلام مانند اذان و نماز می‌دانند. برخی دیگر ملاک تشخیص دارالاسلام را غلبه احکام اسلام دانسته‌اند و برخی دیگر به موارد دارالاسلام در تعاریف خود پرداخته‌اند. جمع بندی بین اقوال علمای اسلام در این زمینه دشوار است اما آنچه به واقع نزدیک‌تر است، اکثریت مسلمانان از مهمترین ملاکات در تشخیص دارالاسلام از دارالکفر شمرده شده که لازمه آن ظهور احکام الهی و اقامه شعائر اسلامی است.
همچنین آیه‌ای که تکفیری‌ها با استناد به آن حاکم کشورهای اسلامی را تکفیر می‌کنند؛ مدعای ایشان را اثبات نمی‌کند.[1] چرا که کفر در این آیه کفر اصغر است و باعث خروج مرتکب آن از دین اسلام نمی‌شود همچنین تکفیر مسلمانان و از جمله حاکمان کشورهای اسلامی، شرایط فراوانی دارد که با انجام گناه، حتی گناهان بسیار بزرگ حاصل نمی گردد.[2] امری که فهم تکفیری به آن نمی‌رسد.

پی‌نوشت:

[1]. مائده،45.‌
[2]برگرفته از کتاب دارالسالام و دارالکفر،  مهدی فرمانی، احمد علیداد، مرکز جامع پژوهش های تکفیری، موسسه بنیان دینی، قم، 1396.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.