انسان ومظهریت صفات در اندیشه اهل حق

  • 1396/10/17 - 10:04
بر اساس مبنای اعتقادی یارسان، هرگاه فرشته‌ای در جامه بشری وارد شود مظهر صفات حق‌تعالی توصیف می‌شود. اما با کاوش در متون کلامی اهل حق، تناقض‌گویی درباره مظاهر صفات روشن می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بر اساس مبنای اعتقادی یارسان، هرگاه ذات حق در انسان پرتو افکند، چنین شخصی متجلی از ذات حقانی به شمار می‌رود و هرگاه فرشته‌ای در جامه بشری وارد شود مظهر صفات حق‌تعالی توصیف می‌شود. این معنا در تمامی متون کلامی اهل حق که سخن از دونادون کرده‌اند هویدا است. مقامات آیینی مانند هفتن، هفتوانه و مانند آن، در بخش کلام دونی اظهار داشته‌اند که در جامه انبیای الهی زیسته‌اند، بر این اساس پیامبران اولوالعزم و حتی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه واله) در ردیف انسان‌های مظهر صفات به شمار می‌آید.[ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، ص 209] اما با کاوش در متون کلامی اهل حق تناقض‌گویی درباره مظاهر صفات روشن می‌شود زیرا علیرغم اینکه اهل حق معتقد هستند که هفتن و هفتوانه مظهر فرشته هستند و باید مظهر صفات باشند، برخی از آنها را مظهر ذات معرفی می‌کنند و از طرف دیگر معلوم نیست که هرکدام از فرشتگان مظهر کدام اسم یا صفت خداوند به شمار می‌روند و چنان چه در انسان تجلی کنند، هرکدام مظهر کدام صفت خداوند هستند. [ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، ص 212]  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 209 و 212

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.