بدفهمی صوفیه قدیم از معنای توکل

  • 1396/10/16 - 11:45
صوفیان در برخی موارد عقاید اسلامی را آنگونه که باید فهم نکرده و با بی توجهی نسبت به آن یا با تاویل، معنای برخی عقاید اسلامی را منحرف کرده‌اند. از جمله عقایدی که صوفیه به آن درست نگاه نکرده‌‌اند معنی توکل است که آن را معادل ترک حرکت و کوشش برای امور زندگی و دنیا معرفی کرده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- از اعتقادات مسلمانان توکل به خدای بلند مرتبه است. توکل در لغت به معنای «اظهار عجز در کاری و اعتماد کردن به دیگری است و در اصطلاح، اطمینان به خدا و ناامیدی از مردم و تسلیم خدا بودن و تنها به او اعتماد کردن است.»[الصحاح فی اللغه و العلوم، ذیل «وکل»] یکی از برداشتهای نادرست از توکل، این است که شخص گمان کند اعتماد نکردن به اسباب، به معنای ترک حرکت و کوشش برای امور زندگی دنیا یا آخرت است. اما پیچیدگی موضوع موجب بدفهمی‌هایی میان صوفیان و عامه مسلمانان شده است. نمونه بارز بدفهمی توکل، حکایت عیادت عبدالواحد عامل و سفیان ثوری از رابعه عدویه است. سفیان در این ملاقات به رابعه می‌گوید: «اگر دعایی بکنی این رنج بر تو آسان می‌شود. رابعه در پاسخ می‌گوید: یا سفیان، تو نمی‌دانی که این رنج خواست خداست؟ سفیان گفت بله. رابعه جواب می‌گوید: پس مرا می‌فرمایی از او درخواست کنم به خلاف خواست او؟ دوست کسی است که مخالفت با او روا نیست.»[تاریخ تصوف در اسلام، صص 37 و 38] در این ملاقات رابعه عدویه درمان درد را مخالفت با خدا و خلاف توکل قلمداد کرده و گمان می‌کند با دعا کردن خلاف امر خداوند را مرتکب شده است. درحالی که معنای توکل چیزی غیر از آن است و برخی از صوفیان این معنی را از توکل فهمیده بودند که مخالف تعالیم اسلام ناب است.

پی‌نوشت:
جوهری اسماعیل بن حماد، الصحاح فی اللغه و العلوم، چاپ ندیم مرعشلی و اسامه مرعشلی، بیروت، ۱۹۷۴، ذیل «وکل»
غنی قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، زوار، چاپ دهم، 1381، صص 37 و 38

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.