طاهری قرآن نخوانده مفسر شد!!

  • 1396/10/09 - 13:22
تفسیر سوای ترجمه است آن‌که تفسیر می‌کند ابتدا باید علم به معنا عبارت قرآن و سپس علم به بطن‌های قرآن یا آیات دیگر و روایات داشته باشد و اگر کسی خالی از‌این علوم باشد تفسیرش تفسیر به رای و باطل خواهد بود. چرا در عرفان حلقه می‌گویند خدا نام ندارد؟ آیا این کلام طاهری ناشی از عدم شناخت خداوند و اسماء الهی نیست؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی‌از آیاتی که توسط طاهری تفسیر به‌رأی شده، آیه مبارک «بسم الله الرحمن الرحیم» است طاهری‌ این آیه را‌ سرلوحه عرفان حلقه می‌داند، اما در عمل این آیه را از گفتار و عمل شاگردان خود حذف کرده است و به جای آن از عبارت (به نام بی نام او) را در فایل های صوتی و تصویری که از او در دست است، در آغاز کلام بجای آیه مبارکه «بسم الله الرحمن الرحیم» عبارت (به نام بی نام او) آورده شده و این سنتی است که شاگردان او هم پیروی می‌کنند. لفظ جلاله «الله» اسم خاص خداوند است. قرآن نیز این مطلب را تأیید کرده است: «وَلَئِن سَأَلتَهُم مِن خَلقِهِم لَیَقولُّنّ الله.[زخرف/87] و اگر از‌ایشان بپرسی چه کسی ایشان (عرب جاهلی) را خلق کرده هرآینه خواهند گفت الله» و همچنین «فقالوا هذاالله بِزَعمِهِم وَ هذا لشُرَکائنا.[انعام/136] پس درباره قربانیان خود گفتند: این مال الله و این مال شریکانی که ما‌برای خدا داریم.» حال چرا در عرفان حلقه می‌گویند خدا نام ندارد؟ آیا‌منظور نفی نام الله است؟ یا این‌که این نام را برای خدا نمی پسندند و خدا را الله، ذات دارای جمیع صفات کمالی نمی‌دانند؟ آیا این کلام طاهری ناشی از عدم شناخت خداوند و اسماء الهی نیست؟ او که تخصصی در علوم قرآن ندارد چگونه این‌گونه با عقاید دینی مقابله می‌کند و نامی را که خاص خداست و هیچ کس غیر‌او سزاوار آن نام نیست را نفی می‌کند؟ و خدا را موجودی بدون نام می‌داند؟

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.