اهل حق چکیده بهانه‌ای برای شریعت گریزی

  • 1396/10/20 - 09:08
نورعلی الهی معتقد است که اهل حقی که سرسپرده شده باشد، در خانواده اهل حق رشد و نمو پیداکرده باشد و تابع قوانین و مقررات اهل حق باشد احتیاجی ندارد که مراتب قبل که شریعت و طریقت است را انجام دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  نورعلی الهی مؤسس جریان "مکتب" در فرقه اهل حق که همواره سعی دارد خود را شیعه  معرفی نماید [ برهان الحق، ص 7،10، 14، 297، 298] عقایدی اظهار می‌کند که هیچ تناسبی با عقاید و اندیشه‌های مذهب شیعه اثناعشری ندارد. نورعلی الهی اهل حق را به اقسامی تقسیم می‌کند که یکی از آنها "اهل حق چکیده" است، اهل حق چکیده به کسی می‌گویند که از نسل اهل حق‌ها به وجود آمده، و پس از تولد توسّط ولی قانونی به خاندانی که به آن سرسپرده‌اند، سرش سپرده شود.[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)،1، ج ص 158]  نورعلی الهی معتقد است که چنین شخصی که سرسپرده شده باشد، در خانواده اهل حق رشد و نمو پیداکرده باشد و تابع قوانین و مقررات اهل حق باشد احتیاجی ندارد که مراتب قبل که شریعت و طریقت است  را انجام دهد. وی می‌گوید:" بدیهی است واجد چنین شرایطی دیگر احتیاج به طی سایر مراحل سلسه‌مراتب ماقبل ندارد. زیرا دستورات واقعی اهل حق جامع‌ومانع می‌باشد و شامل جمیع دستورات  مراحل قبلی خود خواهد بود (چون صد آمد نود هم پیش ماست."[برهان الحق، ص 57] علی الهی علیرغم ادعاهای او که خود را مسلماً ن و شیعه معرفی می‌کند عقاید، آداب‌ورسوم اهل حق را کامل بیان می‌کنند. و به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی اهل حق بهانه‌ای برای شریعت گریزی در این فرقه است.

 پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 7،10، 14، 297، 298 و 57 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 158

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.