تفرقه در مدیریت دراویش گنابادی

  • 1396/10/14 - 09:40
در پی انتشار یادداشتی با عنوان درویشی سنتی و مدرن از سوی صوفیه گنابادی، لیدرهای مطبوعاتی این فرقه به دنبال القاء نظرات خود به قطب فرقه بودند. اما قطب فرقه مطالب مطرح شده ایشان را تکذیب کرد. با این حال این مساله به ذهن می‌آید که اختلافی در نحوه مدیریت دراویش گنابادی بین فعالین فرقه و قطب و اطرافیان او بوجود آمده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- عده‌ای از دراویش گنابادی بصورت سرخود و بدون اجازه قطب، اقدام به انتشار مطلبی با عنوان درویشی سنتی و مدرن کرده و با انکار درویشی سنتی و قدیم، درویشی جدید یا مدرن را مطرح کرده و در آن سخن اول و آخر را از آن قطب طریقت دانسته و سخنان دیگر بزرگان صوفیه را معیار قرار نداده‌اند. بعد از مدت کمی قطب فرقه مطلب منتشر شده را تکذیب کرده و می‌گوید درویشی سنتی و مدرن ندارد. در واکنش به این اتفاق، این سوال مطرح می‌شود که واقعا پشت این جریان چه کسانی حضور داشته و چگونه از مجرای رسمی خبری فرقه گنابادیه، چنین خبرهایی منتشر می‌شود که قطب باید آن را بعد از چند روز تکذیب کند. اگر اینچنین باشد، چگونه دراویش این فرقه باید به اخباری که از آنجا منتشر می‌شود اعتماد کنند و آن را مبنای عمل خود قراد دهند؟ آیا تعارض و اختلافی میان تیم اداره کننده خبری صوفیه و قطب و اطرافیان آن وجود دارد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- عده‌ای از دراویش گنابادی بصورت خودسر و بدون اجازه قطب، اقدام به انتشار مطلبی با عنوان درویشی سنتی و مدرن [کانال تلگرامی فرقه گنابادیه، 25 آذر 1396] کرده و با انکار درویشی سنتی و قدیم، درویشی جدید یا مدرن را مطرح کرده و در آن سخن اول و آخر را از آن قطب طریقت دانسته و سخنان دیگر بزرگان صوفیه را معیار قرار نداده‌اند. در قسمتی از این نوشته آمده است: «پر واضح است که اظهارنظر سالکین از مکتب درویشی در هر مقام معنوی که باشند؛ چه برگرفته از سابقین باشد و چه برداشت و باور شخصی آن‌ها، میزان و معیار سلوک سالکان نیست و در این خصوص تنها کاملِ وقت صلاحیت ارائه‌ی طریق و امر و نهی دارد و احدی حق اجتهاد و اظهارنظر ندارد گرچه صاحب مقامات یا علامه دهر باشد.»

دراویش با ایراد این سخنان، اصول درویشی را زیر سوال برده و سخنان بزرگان سلف خود را به کلی انکار کرده‌اند. به نظر برخی این اقدام دراویش، فراری رو به جلو بوده است. زیرا به احتمال زیاد بعد از قطب فرقه گنابادیه، میان جانشینان این فرقه اختلاف افتاده و گروهی که مطلب فوق را منتشر کرده‌اند درصدد هستند تا با جلب نظر قطب فرقه، شخص مورد نظر خود را برای قطبیت آینده پیشنهاد دهند، ولو اینکه آن شخص سابقه درویشی زیادی نداشته باشد. بدین طریق همه‌ی دراویش با آنکه سابقه زیادی در امر درویش دارند و قاعدتاً یکی از مشایخ باید جای قطب را بگیرد، ولی با امر قطب فرقه، بالاجبار باید به سخن وی گردن نهاده و فرامین قطب تازه به دوران رسیده را اطاعت کنند.

ولی بعد از چند روز، قطب فرقه دراویش گنابادی به انکار سخن فوق پرداخته و تقسیم درویشی به سنتی و مدرن را رد کرد و اینگونه ابراز کرد که درویشی کهنه و نو ندارد. بلکه همه‌اش یکی است. بعد از تکذیب قطب فرقه، این سوال مطرح می‌شود که واقعا پشت این جریان چه کسانی حضور داشته چگونه از مجرای رسمی خبری فرقه گنابادیه، چنین خبرهایی منتشر می‌شود که قطب باید آن را بعد از چند روز تکذیب کند. اگر اینچنین باشد، چگونه دراویش این فرقه باید به اخباری که از آنجا منتشر می‌شود اعتماد کنند و آن را مبنای عمل خود قراد دهند؟ آیا تعارض و اختلافی میان تیم اداره کننده خبری صوفیه و قطب و اطرافیان آن وجود دارد؟ آیا این کار نشان دهنده اختلاف فکری و عقیدتی خبرگزاری صوفیه با بزرگان ایشان نیست؟ به هر حال اختلاف بوجود آمده حاکی از مدیریت دو قطبی دراویش گنابادی است.

پی‌نوشت:

کانال تلگرامی فرقه گنابادیه، 25 آذر 1396

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.