خمس و زکات در اندیشه اهل حق

  • 1396/10/02 - 12:07
اکثریت سرسپردگان فرقه اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان معرفی می‌کنند، اما پایبندی به خمس و زکات که از فروع دین هستند پایبندی ندارد و غیر از سرانه یاری و نذوراتی که در جم خانه پرداخت می‌کنند، چیزی دیگر تحت عنوان وجه شرعی ندارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بسیاری از سرسپردگان فرقه اهل حق خود را مسلمان و پیرو شریعت محمدی (صلی‌الله علیه واله) و مکتب علوی (علیه‌السلام) می‌دانند[برهان الحق، 10، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ص 660، آیین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 111] اما جز وجوهاتی غیر از "سرانه یاری" و نذوراتی که درجم خانه پرداخت می‌کنند، بحثی از خمس زکات ندارند [شناخت فرقه اهل حق، صص 189-188] و برخی از سرسپردگان این فرقه به‌صراحت بیان می‌کنند که خمس و زکات در فرقه اهل حق وجود ندارد و می‌گویند:" اهل حق‌ها غیر از همان سرانه، هیچ‌گونه خمس و زکات و غیره به‌پیران و پیشوایان خود نمی‌دهند." [مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 659] حال باید از ایشان پرسید که زکات از امور مسلم تمامی مسلمانان است و مسئله خمس که در بین شیعیان مسلم است و در اهل سنت بحث خمس در غنائم وجود دارد، چرا به آن پایبند نیستید؟ اگر خمس و زکات را مربوط به شریعت می‌دانید و خود را پیرو حقیقت می‌دانید که بنابر اندیشه شما، پایبندی به فرایض شریعت در آن وجود ندارد، باز این سوال مطرح است که چرا بر مبنای شریعت، وجوهاتی تحت عنوان "سرانه یاری" به بزرگان خودپرداخت می‌کنید؟

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10  
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع،1371، ص 660   
القاضی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 111   
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، صص 189-188

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.