جایگاه کعبه معظمه در اهل حق

  • 1396/09/29 - 11:46
اکثریت سرسپردگان فرقه اهل حق که خود را مسلمان معرفی می‌کنند. حج و قبله خود را کعبه معظمه معرفی می‌کنند، اما معتقد هستند که کسانی که توانایی رفتن به مکه معظمه را ندارند به زیارت قبر سلطان اسحاق بروند تا به‌جای عمره برای ایشان به‌حساب آید!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– سیره و روش جاری اکثریت پیروان آیین یارسان، این است که مثل سایر مسلمین قبله را "کعبه معظمه" می‌دانند و در ذبح، دفن اموات و موارد دیگر مراعات قبله مسلمین را می‌کنند. [شناخت فرقه اهل حق، ص 176] اما در منابع مطالعاتی و مکتوبات فرقه اهل حق درباره قبله نظرات مختلفی وجود دارد که با روش موجود در میان سرسپردگان به این فرقه، تناقض دارد. در برخی از منابع اهل حق آمده است که قبله جهت معینی ندارد و برخی دیگر قبله یارسان را منطقه "پِردِیور" که محل دفن سلطان اسحاق است، می‌دانند.[شناخت فرقه اهل حق، صص 173- 172] بسیاری از پیروان آیین یارسان که خود را مسلمان معرفی می‌نمایند[برهان الحق، ص 10؛ مکاتبه با دایرة‌المعارف تشیع، ص 660] انجام حج در این فرقه را، کعبه معظمه می‌دانند و می‌گویند: "وقتی سلطان سهاک خانه خدا را حج و کعبه یارستان بداند، پس قبله هم همان خانه خدا خواهد بود ..... و حج کامل یارستان اهل حق هم کعبه معظمه رفتن است ..... سلطان سهاک می‌فرماید آنان که واجد شرایط باشند ملزم به انجام فرایض حج و کعبه خواهند بود و آنان که از نظر زندگی محتاج هستند این قبیل از افراد می‌توانند به زیارت بارگاه من در"پردیور" بیایند و برای آنان حج عمره محسوب می‌شود."[مکاتبه با دایرة‌المعارف تشیع، ص 660] حال باید از اهل حق پرسید: حج، یکی از فروع دین و شریعت اسلامی است که سلطان اسحاق نیز به انجام آن دستور داده است، پس شما چرا به بهانه دوره حقیقت، شریعت را کنار گذاشته‌اید؟ آیا زیارت مقبره سلطان اسحاق و احتساب آن به‌جای حج عمره، عقاید باطل و غلوآمیز را در این فرقه نمایان نمی‌کند؟

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع،، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع،1371، ص 660  
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، صص 173-172 و 176

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.