یارسانیزم و اسلام

  • 1396/09/20 - 11:35
برخی از پیروان فرقه اهل حق برخلاف اکثریت سرسپردگان این فرقه که داعیه دین مستقل اهل حق و جدائی آن از اسلام رادارند بر مدعای خود چنین دلیل می‌آورند که اهل حق، اسلام را آخرین شریعت و پیامبر اسلام آخرین رسول، نمی‌داند و حال آنکه در منابع مختلف اهل حق خلاف این ادعا وجود دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– عده‌ای از سرسپردگان فرقه اهل‌حق بر خلاف اکثریت ایشان که این فرقه را از فِرق اسلامی قلمداد می‌کنند،[مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660، برهان الحق، ص 10] معتقدند اهل‌حق دین مستقلی است و حال آنکه اهل‌حق چنین اعتقادی را ندارد.[ نگاهی گذرا به تاریخ وفلسفه یارستان ( اهل حق )، ص123، تاریخ و فلسفه‌ی سرانجام، ص81] با توجه به منابع کهن و معاصر اهل حق این ادعا کاملاً مردود است. در نامه سرانجام کلام بارگه بارگه از متون مقدس یارسان آمده است:

شام نیا محمد و پیغمبری
کسی نجات نیا هرچه مکری

یعنی خداوندگارم حضرت محمد (صلی‌الله علیه وآله) را به پیامبری برگزید . کسی دیگر غیر از او نجات دهنده و رستگار نیست.[ نامه سرانجام، بخش بارگه بارگه، بند 10، ص51] مجید القاضی درباره اعتقاد مردم اهل حق به نبوت و پیامبر اسلام( صلی‌الله علیه وآله ) می‌نویسد: "مردم یارستان نبوت را برای تمام پیغمبران مخصوصاً حضرت محمد (صلی‌الله علیه وآله) قبول داشته و آن را محترم و آخرین پیامبر الهی می‌دانند."[آیین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 112] وی در جایی دیگر می‌گوید: " اما طبق اصل تکامل شریعت دوره خود را از حضرت آدم صفی‌الله تا حضرت محمد رسول الله، آخرین پیامبر مرسل طی کرده و شریعت محمدی از لحاظ قانون گذاری و دستورات زندگی، کامل‌ترین دوره بوده است." [آیین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 4] محمدعلی سلطانی یکی از نویسندگان مورد قبول اهل حق می‌گوید:" اهل‌حق بر طبق کلام و مکتوبات محفوظی اعتقادی، نه تنها نبوت حضرت رسول اکرم (ص) و خاتمیت آن حضرت را پذیرفته است بلکه دوره نبوت محمدی، یکی از ادوار احق و اصل در کلامات و دفاتر اهل حق است."[حریم حق، ص 65] نورعلی الهی در آثارالحق پیامبر اسلام را خاتم النیین می داند.[آثارالحق، ج1، ص 679، گفتار 2018] بنابراین با توجه به منابع مطالعاتی اهل حق، کذب سخن این افراد کاملاً روشن است.

 پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
الهی، نورعلی،آثار الحق، ج1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، ص 679 
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع،، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع،1371، ص 660  
القاضی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 4 و112 
مرادی،  گل مراد، نگاهی گذرا به تاریخ و فلسفه یارسان، چاپ اول، آلمان، هایدلبرگ،  1986 میلادی، ص 123(طبق فایل کتاب)
سلطانی، محمد علی، حریم حق، چاپ اول، تهران، سُها ، 1385، ص 65 
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی ازمتون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند 1375، ص 51 
طاهری، طیب، تاریخ وفلسفه ی سرانجام، فرهنگ یارسان شرحی بر نحله های فکری و اعتقادی در کردستان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 81 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.